FNV rekent op loonstijging van gemiddeld 5 pct

DEN HAAG, 2 SEPT. Voorzitter J. Stekelenburg van de vakcentrale FNV rekent voor volgend jaar op een gemiddelde looneis van 5 procent. Het pleidooi van minister-president Lubbers en vice-premier Kok voor loonmatiging is volgens hem “illusiepolitiek”.

Lubbers en Kok hielden vorige week in de Tweede Kamer felle pleidooien voor loonmatiging omdat de economische vooruitzichten voor volgend jaar slecht zijn. Minister-president Lubbers zei het “mentaal en persoonlijk niet mee te zullen maken als de gemiddeld loonstijgingen van 5, 6, 7 procent in dit land werkelijkheid zouden worden”.

Het percentage van 5 is volgens de FNV-voorzitter gezien de inflatieverwachting van 3,5 procent volgend jaar en de stijging van de arbeidsproduktiviteit een “redelijke eis”. Deze loonstijging is exlusief de maatregelen die het kabinet voorstelt om het gebruik van WAO en ziekteverzuim terug te dringen; en die volgens Stekelenburg “onjuist” zijn.

Een loonstijging van 5 procent betekent de feitelijke ontkoppeling tussen de marktsector en uitkeringsgerechtigden. Het kabinet heeft vorig week in de Tweede Kamer bij de behandeling van het WAO-Ziektewet-besluit en de ontkoppeling, gezegd dat er geen geld is voor aanvullende maatregelen.

De werkgeversorganisaties VNO en NCW hebben “verbaasd” op de uitlatingen van Stekelenburg gereageerd. De woordvoerder van het VNO benadrukt dat loonafspraken in de bedrijfstakken en ondernemingen worden gemaakt en niet op centraal niveau. Volgens de NVW-woordvoerder legt Stekelenburg met “zijn 5 procent de bodem in de markt”.

De christelijke vakcentrale CNV wilde aan het begin van de middag nog niet reageren op de opmerkingen van Stekelenburg.