Face-lift Newman leidt tot vragen

AMSTERDAM, 2 SEPT. Het Amsterdamse gemeenteraadslid E.C. Bakker (D66) wil weten hoe de 500.000 gulden die de gemeente Amsterdam in 1987 ter beschikking heeft gesteld voor de restauratie van het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III, zijn besteed. Hij heeft de raadscommissie voor cultuur gevraagd de restauratie van Barnett Newmans schilderij op de vergaderagenda te zetten.

Bakker wil ook weten in hoeverre door restauratie-experts geuite beschuldigingen, dat restaurateurs van het Stedelijk Museum zwijgplicht is opgelegd, waar zijn. Aanleiding is de kritiek die na de terugkomst van het schilderij op 15 augustus door kunstexperts is geuit. Zij beschuldigen de Amerikaanse restaurateur ervan het hele schilderij te hebben overgeverfd, en niet alleen de beschadigde gedeeltes.