BESLAGNEMING

De Rijkspolitie in Overijssel heeft op last van de officier van justitie twee motoren in beslag genomen wegens snelheidsovertredingen.