Akkoord

DE SERVIËRS HEBBEN overvraagd en moeten nu inbinden. De Europese voorkeur van zoveel mogelijk handhaving van Joegoslavië's eenheid hadden zij ten onrechte uitgelegd als een blanco kaart voor het bevechten van Servische hegemonie binnen de federatie. Tijdens zijn bezoek aan het Elysée is de Servische president Milosevic onlangs duidelijk gemaakt dat hier een misverstand in het spel was. Weliswaar voelen de Fransen nog steeds niets voor het Duitse voornemen Slovenië en Kroatië als soevereine staten te erkennen, maar Parijs is evenmin gecharmeerd van de Servische gewelddadigheid in Kroatië.

Zo bewoog de jongste missie van EG-voorzitter Van den Broek zich dan ook binnen een Europees mandaat van een tot dusver ongewone scherpte. Hoewel het onduidelijk is gebleven wat de Twaalf in petto zouden hebben gehad voor het geval de Serviërs niet hadden meegespeeld, hebben de laatsten hun kaarten opengelegd. Zij accepteren neutrale waarnemers in de omstreden Kroatische regio's en zij hebben beloofd aan te zullen schikken aan een vredesconferentie onder auspiciën van de Europese Politieke Samenwerking. Daar zal dan de oplossing moeten worden gevonden die de Kroaten een autonomie geeft die congruent is aan onafhankelijkheid en tegelijkertijd de in Kroatië woonachtige Servische minderheid in bescherming neemt tegen Kroatische willekeur.

ÉÉN DING ontbreekt aan het vannacht gesloten akkoord: bevrediging van het Servische machtsstreven. Daarom is er ook nog weinig reden voor opluchting, hoeveel waardering ook moet worden opgebracht voor de volharding waarmee Van den Broek uiteindelijk een beduidend diplomatiek resultaat heeft weten te boeken. Europese eensgezindheid blijkt een factor van betekenis, nu te duidelijker omdat van die eensgezindheid lange tijd geen sprake was. Maar of deze factor op de lange duur opgewassen zal zijn tegen de uitwassen van de actuele Joegoslavische variant van het begrip balkanisatie moet worden afgewacht. Van oorlogsmoeheid is althans aan de Servische kant de afgelopen weken niets gebleken.