Weekoverzicht

De snel desintegrerende Sovjet-Unie blijft voorlopig in het ongewisse over grootscheepse financiële en economische hulp van het Westen.

De onderministers van financiën uit de zeven belangrijkste Westerse geïndustrialiseerde landen (G-7) en topambtenaren voerden daarover deze week in Parijs en Londen overleg, maar dat leverde geen nieuwe toezeggingen op.

De Amerikaanse president Bush en de Britse premier Major stelden opnieuw dat het nog te vroeg is voor omvangrijke hulp. Eerst dient het Westen betere informatie te krijgen over de hervormingsplannen van Moskou. Wel presenteerde de G-7 een "zes punten plan', maar dat behelst niet veel dan een versnelde verstrekking van voedsel- en humanitaire steun waartoe de groep van zeven al op haar topoverleg in juli besloot. Major reist volgende week als voorzitter van de G-7 naar Moskou om Sovjet-president Gorbatsjov, de Russische president Jeltsin en leiders van andere republieken te ontmoeten.

De ontwikkeling van plannen voor de Sovjet-Unie wordt er niet eenvoudiger op nu de ene na de andere Sovjet-republiek zich onafhankelijk verklaart. De Oekraïnse president Kravtsjoek verklaarde met alle vijftien deelrepublieken te willen praten over een politiek-economische gemeenschap, maar zonder dat Gorbatsjov daarbij aanwezig is.

Hoorzittingen van het Japanse parlement, bedoeld om aard en omvang van de frauduleuze praktijken van de "haute finance' in Tokio te ontsluieren, leveren schokkende onthullingen op. Het Japanse ministerie van financiën wist al acht jaar van onoirbare verliescompensaties die effectenhuizen hun goede klanten gaven.

Sinds juni hebben 21 Japanse effectenmakelaars toegegeven aan klanten in totaal zo'n 2,5 miljoen gulden te hebben uitgekeerd voor verliezen op beleggingen. Inmiddels afgetreden topmannen van Nomura en Nikko gaven tegenover de onderzoekscommissie ook banden met de onderwereld toe. Even deemoedig erkende de topman van Sumitomo het te soepele kredietbeleid van zijn bank, waardoor deze betrokken raakte bij dubieuze aankopen van kunst en onroerend goed.

Ook de beurs van Milaan raakte weer eens in opspraak. Twee effectenhandelaren, wier faillissement inmiddels is aangevraagd, hebben voor ruim 100 miljoen gulden aandelen verkocht die ze niet konden leveren. Een pakket aandelen van bijna 140 miljoen, dat als onderpand voor hun transacties diende, blijkt spoorloos verdwenen bij de Zwitserse bank Dumenil Leble. De eigenaar van de bank, de Italiaanse zakenman Carlo de Benedetti, beschuldigt de effectenmakelaars en financieel dienstverlener Dominion Trust in Turijn, van fraude.

De graadmeters van de economie in de Verenigde Staten tonen aan dat het land zich aarzelend opricht uit de recessie waarin het vorig jaar geraakte. Voor Groot-Brittannië geldt hetzelfde, zo blijkt uit de jongste rapportage van de OESO, de organisatie van 24 industriële landen. In de tweede helft van dit jaar verwacht de OESO weer groei van de produktie in het Verenigd Koninkrijk. Lagere rente en lagere inflatie zorgen voor toenemend consumentenvertrouwen en aantrekkende bestedingen.

Dat is prettig nieuws voor de Nederlandse autofabrikanten DAF en Volvo Car, die door de ineenstorting van hun belangrijke Britse markt een stevige deuk hebben opgelopen. Volvo Car lijkt overigens weer onder de pannen, nu besprekingen over deelneming in het bedrijf door het Japanse Mitsubishi en uitbreiding van de participatie van het Zweedse Volvo bevredigend zijn afgerond.

De tevredenheid bij andere autoproducenten is ongetwijfeld geringer. De Franse Renault en Peugeot-Citroen maakten bekend opnieuw arbeidsplaatsen te schrappen wegens de gekelderde afzet. Toyota, de grootste autofabrikant van Japan, constateerde voor het eerst sinds vier jaar weer een winstdaling, Volvo in Zweden kon alleen winst schrijven door deelnemingen te verkopen.

Dat de topman van het tobbende Peugeot, Jaques Calvet, deze week een aanval lanceerde op het akkoord tussen de EG en Japan over de import van Japanse auto's in Europa, is gezien zijn bedrijfsresultaten niet onverklaarbaar. Volgens Calvet heeft de EG in haar streven naar open concurrentie de naïviteit begaan de grenzen letterlijk wagenwijd open te zetten voor een Japanse invasie.

Bij het elimineren van grenzen en hinderpalen liet de EG zich ook gelden op het energiefront. De Europese Commissie is een procedure begonnen om alle lidstaten, uitgezonderd Duitsland en Luxemburg, ertoe te brengen hun stroommonopolies te beëindigen. Bedrijven zouden hun stroom, zo vindt de Commissie, ook in het buitenland moeten kunnen kopen als het daar goedkoper is.

    • Hans Wammes