Savin voor de helft afgeboekt; Nieuw bestuur saneert HCS: 125 mln verlies

ROTTERDAM, 31 AUG. Het in problemen verkerende computer- en distributiebedrijf HCS heeft over de eerste helft van dit jaar een netto-verlies geboekt van 125 miljoen gulden. Begin deze maand werd de aandeelhouders nog een verlies van veertig miljoen gulden voorgespiegeld.

Een nieuw bestuur van HCS heeft ruim twintig miljoen gulden extra stroppen gevonden. Bovendien boekt het bedrijf ruim 60 miljoen af op de deelneming in het Amerikaanse distributiebedrijf Savin.

Uit de halfjaarcijfers valt te destilleren dat HCS geen eigen vermogen meer had in de maand juli. Toch is er op de beurs gehandeld in HCS. In een commentaar zegt de beurs dat het handelen in een fonds met een negatief eigen vermogen verboden is en dat zo'n situatie meteen moet worden gemeld.

HCS-president E.P. van den Boogaard geeft toe dat het bedrijf een negatief eigen vermogen heeft gehad, maar noemt deze situatie "boekhoudkundig'. “Wij hadden in juli al de garantie dat wij 100 miljoen nieuw eigen vermogen zouden krijgen in een constructie met de heer Kuijten”. Eind juli bleek echter dat financier, drs J.J.Kuijten, zijn garantie niet nakwam. Drie grootaandeelhouders hebben toen tesamen met drie banken het bedrijf alsnog nieuw kapitaal gegeven.

Na verwerking van het halfjaarverlies en de kapitaalsinjectie heeft HCS nog 28 miljoen gulden eigen vermogen over. Dat is ongeveer vier procent van het totale vermogen. Veel bedrijven vinden het tienvoudige een goede verhouding.

Aaandeelhouders van HCS hebben er op aangedrongen de deelneming in Savin, die HCS nu voor de helft afboekt, geheel af te boeken, omdat de aandelen van de bedrijf vrijwel niets meer waard zijn. Maar zoveel eigen vermogen heeft HCS niet meer.

Volgens Van den Boogaard is Savin echter nog wel wat waard. “Over enige weken hoop ik een deel te verkopen en het resterende deel van Savin gaat in het eerste kwartaal van 1992 weer winst maken en dan zal men zien dat de koers ook weer zal stijgen.”

De twintig miljoen gulden die HCS extra heeft afgeboekt voor "specifieke risico's' hebben, volgens Van den Boogaard, te maken met het aantreden van het nieuwe bestuur. “Zij hebben natuurlijk ook hun eigen inzichten”, aldus Van den Boogaard.

President-commissaris prof dr ir C.A.Vissers wordt vervangen door het onlangs teruggetreden lid van de groepsraad van Shell, ir J.M.H. van Engelshoven. Hij heeft zich samen met de nieuwe statutair directeur, dr ir L.J.M. Nelissen (ex-Boskalis-directeur en ex-president van de Nolte Groep), de afgelopen tijd al sterk bezig gehouden met het beleid van HCS.

Van Engelshoven wordt geen gedelegeerd commissaris - waarvan sprake is geweest -, maar zal zich volgens Van den Boogaard wel intensief met het beleid bezighouden. “Wij moeten van alle expertise die we in huis hebben gebruik maken,” aldus Van den Boogaard.

HCS vervangt ook commissaris drs J.J.de Kort, een vertrouweling van financier Kuijten. Voor hem in de plaats komt de sinds gisteren gepensioneerde financieel directeur van Heineken, drs J.B.H.M. Beks.

Volgens Van den Boogaard tekent het aantrekken van de zwaargewichten dat er wel degelijk vertrouwen is in het bedrijf. Als lichtpunt ziet Van den Boogaard de activiteiten in de Benelux. “De omzet is met 6,5 procent gestegen en dat is - gezien de publiciteit die er rond ons bedrijf is geweest - een goede prestatie. In de Benelux is de marge ook op peil gebleven”, aldus Van den Boogaard. In het tweede halfjaar moet het bedrijfsresultaat verbeteren. Hij wil niet zeggen of het positief zal zijn. Van den Boogaard verwacht in het tweede halfjaar geen buitengewone last of herstructureringskosten. Zonder deze last zou HCS in het eerste halfjaar een verlies geboekt hebben van 28 miljoen gulden in plaats van 125 miljoen.