Nevas verdubbelt halfjaarwinst

Beleggingsmaatschappij Neva heeft over het eerste halfjaar van 1991 een netto winst geboekt van 1,8 miljoen gulden, tegen 0,9 miljoen in de overeenkomstige periode vorig jaar.

In verband met de gunstige ontwikkelingen zegt de directie te hebben besloten om aan de houders van de gewone certificaten een dividend over 1991 voor te stellen van 4,25 gulden vergeleken met een betaling van 1,50 gulden over 1990. Nevas, dat belegt in kleinschalig Nederlands onroerend goed, zegt goede perspectieven te zien voor een verdere gunstige ontwikkeling van de resultaten. Het fonds verwacht stijgende huuropbrengsten, een hogere beleggingswaarde van onroerendgoed-projecten en een daling van de schulden.