Nederlandse ambassadeurs in Baltische landen te duur

DEN HAAG, 31 AUG. Nederland zal om financiële redenen voorlopig geen eigen ambassadeurs naar Estland, Letland en Litouwen sturen.

Overwogen wordt om ambassadeurs in één of meer Scandinavische hoofdsteden mede te accrediteren voor de Baltische landen. Nederland heeft de onafhankelijkheid van de drie staten woensdag erkend.

De buitenlandse dienst heeft de afgelopen jaren al veel mensen moeten inleveren bij bezuinigingsrondes, terwijl in het kader van een grote efficiëntie-operatie nog eens vijf buitenlandse vertegenwoordigingen worden gesloten. Duitsland heeft inmiddels drie ambassadeurs aangewezen voor de Baltische hoofdsteden. Van de kleinere landen heeft tot nu toe alleen Denemarken, dat sterke historische relaties heeft met deze staten, dat gedaan.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Van den Broek (buitenlandse zaken) gisteren gezegd er op te vertrouwen dat de Baltische staten een weg zullen kiezen naar een pluriforme democratie, een marktgerichte economie en respect voor de rechten van de mens, met inbegrip van de bescherming van de rechten van minderheden.

De minister voegt er aan toe dat de erkenning van Estland, Letland en Litouwen geen precedent inhoudt voor erkenning van andere gebieden die zich onafhankelijk hebben verklaard in de afgelopen tijd. “De Baltische staten waren immers tussen 1920 en 1940 volledig zelfstandige staten, lid van de Volkenbond en internationaal erkend, ook door de Sovjet-Unie.”

Volgens de minister is bovendien de onafhankelijkheid van sommige deelrepublieken van de Sovjet-Unie “veelal nog onvoldoende gedefinieerd en behoeft daarom niet noodzakelijkerwijs in te houden dat deze republieken iedere vorm van samengaan in een - losser - Unieverdrag afwijzen”. Voor republieken die dat niet willen geldt dat diplomatieke erkenning “alleen van geval tot geval, aan de hand van de bestaande internationale criteria met betrekking tot erkenning van staten, kunnen worden beantwoord”.