Lubbers wijst kritiek af op WAO-besluit

DEN HAAG, 31 AUG. Premier Lubbers wijst de kritiek van vakbonden en van de achterban van de PvdA op de WAO-maatregelen van de hand.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad verzette Lubbers zich gisteravond tegen “mensen die zeggen dat er nu harde ingrepen zijn gedaan die grote groepen WAO'ers treffen. Dat vind ik een merkwaardige wijze van tegen de dingen aankijken”.

De premier zei de bezwaren bij de PvdA-achterban als zou het kabinet de sociaal-democratische "principes' hebben verlaten “gewoon niet te begrijpen. Dat zijn a-politieke opmerkingen. Het gaat om werkgelegenheid en om inkomen. Dat wordt feitelijk gehonoreerd”. Er zijn in de PvdA volgens Lubbers “kennelijk krachten aan de gang waar argumenten niet tegen op kunnen.”

Volgens Lubbers gaan de 900.000 WAO'ers er gemiddeld slechts 3 procent op achteruit. Voor de uitkeringsgerechtigden jonger dan 50 jaar is dat 7 procent. Hierbij moet volgens de premier worden bedacht dat ongeveer 57 procent van de arbeidsongeschikten ouder is dan 50 en dus niet wordt getroffen door de maatregelen. “Niet alleen de ouderen worden dus ontzien door die leeftijdgrens, maar tegelijkertijd de meerderheid van de WAO'ers.”

Lubbers zei dat er wel mensen zijn die een veel grotere achteruitgang in inkomsten kunnen verwachten, van circa 20 procent, maar dit betreft een groep van 3 procent van de arbeidsongeschikten jonger dan 50 jaar. “Mensen die op jonge leeftijd een hoog salaris verdienen en arbeidsongeschikt worden kunnen er in extreme gevallen zelfs 45 procent op achteruit gaan in inkomen”, aldus de premier.