Krokodilletranen in Amsterdam om vertrek Sint

AMSTERDAM, 31 AUG. Nauwelijks was het aftreden van partijvoorzitter Sint bekend op de PvdA-vergadering gisteravond in Amsterdam of de krokodilletranen spatten in het rond.

“Persoonlijk jammer”, vond gewestelijk voorzitter J. Nagel het, maar ook “getuigt het van moed”. Tevens kon hij haar “niet als hoofdschuldige zien”.

Het Kamerlid P. Stoffelen (“nee, verrast ben ik niet”) vond het “persoonlijk heel tragisch”. Terwijl de Europarlementariër W. van Velzen zei dat “degene die het minst verantwoordelijk is nu het eerst slachtoffer” is. Er was zó veel op Sint gescholden dat het hem toescheen of de partijgenoten “te laf waren om andere namen te noemen”. In de zaal werd opgemerkt: “Is dit nu de weg: bijltjesdag?”

Tegen de verwachting in boekte de Kamerfractie gisteravond een overwinning op punten in een discussie met FNV-vice-voorzitter K. Adelmund over het koppelings- en WAO-besluit. Het betoog van de Kamerleden Netelenbos en Stoffelen oogstte zelfs fors applaus van de PvdA-leden. Adelmund en Nagel werden ter verantwoording geroepen door de zaal over wat gezien werd als aanvallen op de eigen partij. Er was te vroeg en te gretig in eigen kring een opstand georganiseerd, zo kon worden vernomen. De bonden hadden ook zelf “geblunderd” door in de SER geen overeenstemming te bereiken over sanering van de sociale zekerheid. Er was te veel op personen gespeeld. Daarnaast faalden de Kamerfractie en de eigen ministers bij de presentatie van de besluiten, waar de zaal overigens ook forse kritiek op had. Maar “we moeten toch vooral oppassen dat we Kok en Sint niet met de gebakken peren laten zitten”.

Adelmund moest in de verdediging: “Wij willen helemaal niet de bloem op het graf van de PvdA worden. Die partij moet groeien en bloeien”. Maar met een media-campagne met de leus “Je moet NEE durven zeggen” kom je dan niet ver, zo werd in de zaal tegengeworpen. Dat de vakbeweging in de SER geen akkoord had bereikt kwam vooral omdat beperking van de hoogte en duur van de WAO-uitkering “echt onbespreekbaar” is. “Dat kan geen weldenkend lid van de partij van ons verwachten”.

Daar tegenover zetten Stoffelen en Netelenbos verhalen over “feiten die niemand kan wegpoetsen”. Stoffelen stampte het zaaltje vol cijfers over de “gigantische, onbeheersbare, onbetaalbare groei” van de WAO. Hij plaagde “mijn vakbeweging” met de opmerking dat het merendeel van de maatregelen waarmee nu de PvdA akkoord was, ook al in een vroeg SER-compromis met de bonden was opgenomen. Hij herinnerde de zaal er ook nog maar eens aan dat de PvdA geen meerderheid in het land heeft en dat rechtse kabinetten de WAO misschien weleens helemaal zouden kunnen afschaffen.

Netelenbos legde uit dat de partij in het regeerakkoord (“waarvoor we allemaal stonden te applaudisseren”) was afgesproken dat van iedere gulden niet meer dan 53,6 cent aan belastingen en premies mocht worden besteed. “Daar moeten we alles van doen”. En of de zaal dan nog maar eens wil nadenken over de wensen bij huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg en wat de partij daar deels al gepresteerd heeft. Kok doet het trouwens ook allemaal “niet voor z'n plezier”. “Denk na over je verantwoordelijkheid als lid van een partij die standpunten moet innemen die ze een jaar geleden zelf nog niet had kunnen bedenken. Daar moeten we Kok de credits voor geven”.

Van Velzen had nog een boodschap voor de gewestelijke besturen die de media deze zomer zo snel hadden bediend met hun kritiek. “Waarom moet de discussie bij ons nou altijd naar binnen slaan? Waarom zijn die regio's niet met de CDA-afdelingen in discussie gegaan? Achter onze luidruchtigheid kunnen anderen zich verschuilen.”