Kohl voorkomt het aftreden van De Maizière

BONN, 31 AUG. CDU-voorzitter Helmut Kohl heeft gisteren, na een al weken voortzeurende ruzie tussen Oost- en Westduitse leden in de partijtop, nog net het aftreden van vice-voorzitter Lothar de Maizière voorkomen.

In een spoedberaad van het CDU-bestuur in het Adenauer-Haus in Bonn trok De Maizière, de laatste premier van de vroegere DDR en nu voorzitter van de partij-afdeling in de Oostduitse deelstaat Brandenburg, op dringend verzoek van Kohl zijn bedankje voor al zijn CDU-functies tenslotte in. Dat gebeurde na een urenlange felle interne discussie die Kohl op een aansluitende persconferentie onder algemeen gelach “hartstochtelijk en openhartig” noemde.

De ruzie was voor de zomervakantie ontstaan nadat de secretaris-generaal van de CDU, Volker Rühe, de Oostduitse partij-afdelingen wegens hun “catastrofale toestand” een drastische personele en organisatorische vernieuwing had aanbevolen. Rühe had zijn openlijke advies mede gebaseerd op de slinkende populariteit, het snelle verlies aan leden (enkele tienduizendenden van de 130.000 bij de Duitse eenwording in oktober 1990) en de almaar voortgaande ontmaskeringen van volksvertegenwoordigers en deelstaat-ministers van de Ost-CDU als gewezen medewerkers van de gehate DDR-staatsveiligheidsdienst (Stasi).

Rühes aanbeveling was vele Oostduitse CDU-bestuurders ernstig in het verkeerde keelgat geschoten. Deelstaatpremiers als Gomolka (Mecklenburg-Vorpommern) en Duchac (Thüringen) hadden erop gewezen dat de electorale positie van de CDU in West-Duitsland niet zoveel beter is dan in de vroegere DDR (de partij van Kohl, bij de Bondsdagverkiezingen van 2 december 1990 goed voor circa 43 procent, scoort blijkens opiniepeilingen nu in West-Duitsland 35 procent en minder dan 30 procent in Oost-Duitsland, j.m.b.). De uit Mecklenburg afkomstige Duitse minister van verkeer, Günther Krause, vroeg Rühe vorige week in een interview zelfs om op te houden met zijn “domme gezwets”. Volgens De Maizière passen leidende Oostduitse CDU'ers nu, nadat de Duitse eenwording een feit is, niet meer in het concept van de “Wessi's” van het Adenauer-Haus. Andere prominente Oostduitse CDU-politici, zoals de jeugdige minister voor vrouwenzaken Merkel, keurden Rühes aanpak af maar zeiden het inhoudelijk met hem eens te zijn. Helmut Kohl, partijvoorzitter en kanselier, had zich tot nu toe van een oordeel onthouden.

De Westduitse CDU'er prof. Kurt Biedenkopf, in de jaren zeventig zelf na conflicten met Kohl over de partijkoers vertrokken als secretaris-generaal van de CDU en nu premier in de deelstaat Saksen, omschreef de ruzie gisteren desgevraagd als “een uitgesteld integratieprobleem” na 45 jaar gescheiden ontwikkeling in de Oost- en Westduitse CDU, die onder leiding van Kohl, en onder druk van de snelle Duitse eenwording, in 1990 fuseerden.