Groei Duitse economie in eerste helft 1991 4,5 pct, daling nadert

BONN, 31 AUG. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar gegroeid met 4,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei over de eerste helft van 1991 komt daardoor uit op 4,5 procent.

Dit blijkt uit gegevens van het federale bureau voor de statistiek. Afgezet tegen het voorgaande kwartaal nam de reële groei van het bruto nationaal produkt (BNP) in de periode april-juni met een half procentpunt af.

Minister Jürgen Möllemann van economische zaken toonde zich gisteren ingenomen met de groei van het Duitse BNP, maar wees erop dat het groeicijfer over geheel 1991 slechts zo'n 3 procent zal bedragen. Vorig jaar kwam de economische groei nog uit op 4,5 procent. De hoge kosten van de Duitse eenwording zullen naar verwachting de economische ontwikkeling in het land het lopende halfjaar sterk drukken.

Rolf Schneider, hoofd van de onderzoeksafdeling van Dresdner Bank raamt de groei van het BNP voor 1991 nog op 3,3 procent. Het jaar daarna zullen de hogere rente, belastingen en heffingen de groei temperen tot 1,6 procent. Möllemann houdt het voor 1992 op 2 procent voor westelijk Duitsland en 2,5 procent voor de gehele republiek.

Het voorbije kwartaal stegen de uitgaven aan vaste activa (gebouwen, machines) met 8,8 procent en in nieuwbouw met 6,2 procent. De individuele bestedingen namen toe met 3,4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal 1990. De overheidsinvesteringen in westelijk Duitsland daalden enigszins.

De statistieken lieten voorts zien dat de werkloosheid in westelijk Duitsland in het tweede kwartaal met drie procent daalde. Het besteedbaar inkomen groeide met 7,3 procent.

De economische gegevens van oostelijk Duitsland worden afzonderlijk verzameld en bekendgemaakt. Economen verwachten dat de economie van oostelijk Duitsland volgend jaar onstuimig - met tien tot vijftien procent - zal groeien. Het BNP van oostelijk Duitsland bedraagt echter nog geen tiende van dat van westelijk Duitsland. (Reuter, UPI)