Gerry Conlon: Proved Innocent. The Story of Gerry ...

Gerry Conlon: Proved Innocent. The Story of Gerry Conlon of the Guildford Four. 234 blz., Penguin Books 1991 (Hamish Hamilton 1990), f 25,60 Roy Porter: De zin van de waanzin. Een sociale gechiedenis 288 blz., Veen 1991, vert. M. Gemmeke en R. Leijten (A social History of madness, Weidenfeld & Nicolson 1987), f 45,- Jannet Wallach en John Walllach: Arafat. Vriend en vijand 400 blz., Standaard Uitgeverij Antwerpen 1991, vert. Willem Oorthuizen e.a. (Arafat in the eyes of the beholder, 1990), f 37,90 Michel Onfray: De buik van de filosoof, kritiek van de diëtetische rede 124 blz., Ambo 1991, vert. Piet Meeuse (Le ventre des philosophes, 1989), f 28,50 Robert Hughes: De fatale kust, het epos van Australië 1055 blz., Rainbow Pocket '91, vert. J. Verheydt (The Fatal Shore 1987), f 19,90 Stephen Jay Gould: Wonderlijk leven. Over toeval en evolutie 368 blz., geïll., Contact 1991 , vert. Barbara de Lange en Hans Roth (Wonderful Life 1989), f 45,- Caspar Weinberger: Fighting for Peace. Seven critical Years in the Pentagon. 477 blz., gell., Warner Books 1991 (1990), f 36,95 Philip Ziegler: King Edward VIII. 654 blz., geïll., Fontana 1991 (Collins 1990), f 36,25 Richard J. Barnet: The Rockets' Red Glare. War, politics and the American presidency 476 blz., Simon and Schuster 1990, f 26,15 (pb) Peter Hopkirk: The Great Game. On secret service in High Asia 562 blz., geïll., Oxford University Press 1991 (pb) (Oxford UP 1990), f 33,50

Op 5 oktober 1974 ontploften bommen in twee cafés in de Engelse stad Guildford. Vijf mensen werden gedood. De politie arresteerde vier jonge Ieren, onder wie Gerry Conlon, 20 jaar en werkloos. Hij bekende maar hield tijdens de rechtszitting vol dat de politie hem geestelijk en lichamelijk had gefolterd en zo een bekentenis had afgedwongen. In oktober '89 werden Conlon en de anderen onschuldig verklaard, er was sprake van een gerechtelijk dwaling. Conlon is inmiddels 36. In een interview in het Boekenbijvoegsel (23-6-90) verklaarde hij: ""Ik ben niet verbitterd en niet gebroken, in veel opzichten ben ik als een beter en sterker mens uit de gevangenis gekomen. [..] Voorlopig kom ik niet aan een normaal leven toe, want ik zal niet stoppen voordat de zes mensen die onschuldig gevangen zitten voor de aanslag in Birmingham, er uit zijn.'' Inmiddels, sinds 14 maart jl., zijn ook de "Birmingham Six' na 16 jaar op vrije voeten.

Roy Porter: De zin van de waanzin. Een sociale gechiedenis

288 blz., Veen 1991, vert. M. Gemmeke en R. Leijten (A social History of madness, Weidenfeld & Nicolson 1987), f 45,-

""Het is geen aanklacht tegen de psychiater, evenmin is het een verheerlijking van de edele gestoorde, het is een goed gedocumenteerd verslag van hoe er in de loop der eeuwen is gerotzooid en geblunderd met de gekken en dwazen. De indeling leidt ertoe dat Porter hier en daar in herhaling valt. Het is helder geschreven en hier en daar zeer geestig''. Niels Cornelissen, Boekenbijlage 6-2-88.

Jannet Wallach en John Walllach: Arafat. Vriend en vijand

400 blz., Standaard Uitgeverij Antwerpen 1991, vert. Willem Oorthuizen e.a. (Arafat in the eyes of the beholder, 1990), f 37,90

""Prachtig portret van koning Hoessein en een mooi inzicht in in de situatie in Syrië. En een over het algemeen vlot geschreven overzicht van de Palestijnse strijd. [...] Zelf komt Arafat in dit boek naar verhouding maar betrekkelijk weinig en verbazend en passant voor.'' Jetteke van Wijk in NrcHdb 11-5-91

Michel Onfray: De buik van de filosoof, kritiek van de diëtetische rede

124 blz., Ambo 1991, vert. Piet Meeuse (Le ventre des philosophes, 1989), f 28,50

""Op 29-jarige leeftijd getroffen door een infarct en vervolgens geteisterd door smakeloze diëten heeft filosoof Onfray de rol van het voedsel in de filosofie de plaats willen teruggeven die het verdient. Met zevenmijlslaarzen loopt hij de filosofische geschiedenis door, speurend naar diëtetische voorkeuren en weerzin van een achttal denkers, in de hoop zo een nieuwe toegang te vinden tot hun ideeënwereld. Het resultaat daarvan valt nogal tegen, maar het boekje biedt wel een aardige kijk op de wonderlijke eetgewoonten van sommige wijsgeren.'' Ger Groot in NRCHdb 23-12-89

Robert Hughes: De fatale kust, het epos van Australië

1055 blz., Rainbow Pocket '91, vert. J. Verheydt (The Fatal Shore 1987), f 19,90

""Een briljant boek. Hughes heeft uit een weelde aan materiaal - brieven, dagboeken, obscure documenten, waarvan vele nog nooit eerder gebruikt - een fascinerend geheel samengesteld waarvoor ik menige roman graag inruil. [...] De dubieuze afkomst van zijn inwoners (van de onderste lagen van de Engelse maatschappij) heeft Australië opgezadeld met en trauma. [...] Het is Robert Hughes' grote verdienste dat hij de vertekeningen die waren ontstaan in het totaalbeeld van Australië, heeft verwijderd, zodat de niet-geretoucheerde waarheid in al zijn misère en grandeur haarscherp zichtbaar is gemaakt.'' Arie Visser, NrcHdb 7-3-87.

Stephen Jay Gould: Wonderlijk leven. Over toeval en evolutie

368 blz., geïll., Contact 1991 , vert. Barbara de Lange en Hans Roth (Wonderful Life 1989), f 45,-

Over ongewervelde zeedieren, 530 miljoen jaar geleden gefossiliseerd in de Burgess Shale. ""Gould geeft ons unieke informatie over de wijze waarop deevolutie is verlopen.'' Chantal van Dam in NrcHdb van 1-9-90.

Caspar Weinberger: Fighting for Peace. Seven critical Years in the Pentagon.

477 blz., gell., Warner Books 1991 (1990), f 36,95

""De herinneringen van de ex-minister van Defensie bevat weinig verrassingen en zoals vaker voorkomt in dit genre, worden verscheidene, voor de schrijver zelf onaangename conflicten en ontwikkelingen, verzwegen. Fighting for Peace behandelt in afzonderlijke hoofdstukken een twaalftal belangrijke thema's op het terrein van het veiligheidsbeleid en de buitenlandse politiek, sommige onderwerpen schieten er bij in. [...] Tijdens zijn ministerschap accepteerde "Cap' geen kritiek. Zijn boek getuigt voortdurend van de littekens die hij aan de uitputtende confrontatie met de volksvertegenwoorging en de pers heeft overgehouden. In zijn kamer op het Pentagon hing Churchills gebod: "Never give in, never, never, never, never - in things great or small, large or petty'.'' Niet Reagan, maar Churchill, zo blijkt uit een lofzang op de Brise staatsman in de inleiding, was Weinbergers lichtend voorbeeld. Jan Melissen, NrcHdb 1-9-91.

Philip Ziegler: King Edward VIII.

654 blz., geïll., Fontana 1991 (Collins 1990), f 36,25

""Met deze biografie, overvloedig gedocumenteerd, zeldzaam openhartig en met een juiste dosering van waardering, kritiek en bewogenheid, heeft Ziegler zich een plaats verworven in de eregalerij der Engesle biografen. Meer nog dan Frances Donaldson voor haar als meest gezaghebbend geldende biografie uit 1974, heeft hij kunnen putten uit ongepubliceerde brieven en dagboeken en uit inmiddels vrijgekomen archiefstukken'', aldus Ed. G. Groeneveld in NrcHdb 4-5-91.

Richard J. Barnet: The Rockets' Red Glare. War, politics and the American presidency

476 blz., Simon and Schuster 1990, f 26,15 (pb)

""De relatie tussen de president en het Amerikaanse volk op momenten dat de Verenigde Staten betrokken raken in conflicten en voor het besluit komen te staan al dan niet oorlog te verklaren, vormt het thema van dit boek. [...] Het is geen onaardig boek om te lezen, hoofdzakelijk omwille van de vele anekdotes. Er zit echter weinig systeem in en het graaft niet diep. De verdienste van Barnet is dat hij het thema voor een breed publiek toegankelijk maakt.'' Joop Veen, NrcHdb 20-10-90.

Peter Hopkirk: The Great Game. On secret service in High Asia

562 blz., geïll., Oxford University Press 1991 (pb) (Oxford UP 1990), f 33,50

The Great Game gaat over spionage activiteiten in de negentiende eeuw in het berggebied dat in een boog om noordelijk India loopt. Dat Hopkirk weer een "spannend boek' heeft geschreven verbaasde hem niet: ""Het materiaal is zo rijk dat een onleesbaar verslag vrijwel onmogelijk is,'' verklaarde hij in een interview (met Hans Moll, Boekenbijvoegsel 22.9.91). ""Je moet oppassen een hoofdstuk af te ronden. Dan geef je de lezer het excuus je boek weg te leggen. Ik eindig altijd met een zin die nieuwsgierig maakt naar het volgende hoofdstuk. [...] In mijn boeken staan geen voetnoten. Als ik een dor feit moet presenteren, dan stop ik die in een zin waar ook iets leuks in staat.'' Hopkirk was, voor hij zich als full-time auteur op Centraal-Azië richtte, bijna twintig jaar verslaggever bij The Times, waaronder een aantal jaren als specialist voor het Midden- en Verre Oosten.

Van Hopkirk verscheen dit jaar, in dezelfde serie bij Oxford UP, voor de vierde maal in herdruk het uit 1982 stammende Trespassers on the Roof of the World. The race for Lhasa. (""Het mooie maar trieste relaas over de knechting van Tibet'', Hans Moll)