Winst Internatio-Müller in eerste halfjaar naar ƒ 0,3 mln

ROTTERDAM, 30 AUG. Het Rotterdamse conglomeraat Internatio-Müller (IM) heeft ternauwernood kunnen voorkomen dat over de eerste helft van dit jaar verlies werd geleden. In die periode verdiende IM 0,3 miljoen gulden. In de eerste zes maanden van 1990 bedroeg de netto winst van het concern nog 10,1 miljoen gulden.

Over heel 1990 behaalde IM uiteindelijk maar een netto winst van 2,5 miljoen gulden tegenover een winst van 56,1 miljoen gulden in het jaar daarvoor. De aanhoudende tegenvallende gang van zaken schrijft IM onder meer toe aan stroppen bij het electrotechnische installatiebedrijf Van Rietschoten & Houwens. Vertragingen bij de installatie van nieuwe besturingssystemen voor de M-fregatten van de Nederlandse Marine hebben tot onverwachte meerkosten geleid. De metaalverwerkende bedrijven Etna en Dru, die beiden op de nominatie staan te worden verkocht, boekten een verdere teruggang in omzet en winst.

In de transportsector, waar IM ook uit wil stappen, werd op de deelneming van 44 procent in containeroverslagbedrijf ECT verlies geleden. De resultaten van de overige transportactiviteiten lagen per saldo iets hoger dan in de eerste helft van 1990. Bij de handelsactiviteiten behaalde de groothandel in farmaceutische produkten volgens IM een “fraai resultaat”. Bij de handelsactiviteiten in Australië werden betere resultaten behaald, zij het dat naar verwachting over heel 1991 daar nog verlies zal worden geleden.

Begin deze maand adviseerde ABN AMRO negatief over een fusie tussen IM handelshuis Hagemeyer, waarin First Pacific een meerderheidsbelang heeft. First Pacific heeft ook een belang van 43,2 procent opgebouwd in IM. De top van IM heeft een fusie altijd afgewezen, maar heeft First Pacific wel twee commissarisplaatsen aangeboden.