Wegener Tijl boekt meer winst ondanks daling advertenties

De netto winst van uitgever Wegener Tijl heeft in de eerste helft van dit jaar 14,9 miljoen gulden bedragen, een stijging van 9,2 procen ten opzichte de 13,7 miljoen over de eerste helft van 1990.

Het bestuur verwacht ook voor het tweede halfjaar een stijging van de winst ten opzichte van dezelfde periode van 1990. De omzet van het concern steeg in de eerste zes maanden met 7,7 procent van 243,6 miljoen naar 262,2 miljoen gulden. De omzetststijging kwam voor 3,4 procent tot stand door autonome groei en is voor 4,3 procent het gevolg van overnemingen. Het advertentievolume bij de dagbladen vertoonde een daling met ongeveer 4 procent in vergelijking met de eerste helft van 1990, een ontwikkeling waarmee vrijwel alle dagbladen in Nederland werden geconfronteerd. Afgezien van de negatieve volume-effecten van de Golfcrisis is de daling volgens Wegener hoofdzakelijk toe te schrijven aan een verdere afvlakking van de economische groei.