Waar is iedereen

Wat is het stil buiten! Je ziet of hoort nauwelijks vogels meer. Toch zijn er nu minstens tweemaal zoveel als in het voorjaar. Ga maar na, er zijn intussen vele miljoenen jongen geboren. Ook in het voorjaar zagen we trouwens niet alle vogels, want het waren vooral de zingende mannetjes die opvielen. De vrouwtjes waren er wel, maar hielden zich angstvallig koest.

In deze tijd houden alle vogels zich onzichtbaar en onhoorbaar, net als bijvoorbeeld muizen. Ze komen alleen te voorschijn als het echt moet. Want vergis je niet, de vogels die wij zien zingen, zijn zeker ook zichtbaar voor roofvogels. Levensgevaarlijk dus.

    • Siegfried Woldhek