Studiebeurs in het buitenland

ROTTERDAM, 30 AUG. Studenten die in het buitenland studeren worden niet geconfronteerd met een beperking van hun aanspraken op de studiebeurs.

Zij houden maximaal zes jaar recht op een basisbeurs. Het gaat hierbij om ruim driehonderd studenten die een medische opleiding volgen of studeren voor architect of apotheker aan een beperkt aantal universiteiten in Europa. Dat is het gevolg van een onvolledige formulering in de wetswijziging waarmee minister Ritzen (onderwijs) dit voorjaar het recht op een basisbeurs beperkte. Aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen krijgen studenten die dit jaar met hun studie zijn begonnen nog maar een basisbeurs gedurende de cursusduur plus een jaar. Ook enkele nog experimentele opleidingen in Nederland zijn per abuis niet in de wetswijziging genoemd.