Schuttersveld wil samenwerking met Philips-onderdeel

Schuttersveld (metaal- en kunststofprodukten, bedrijven in Nederland, België en Duitsland) onderzoekt de mogelijkheid van samenwerking met dan wel deelneming in de kunststofdivisie van de PMF-Groep van Philips.

De mogelijke samenwerking betreft ontwikkeling, produktie en verkoop van hoogwaardige kunststofprodukten voor industriële toelevering. De PMF-Groep levert metaal- en kunststofprodukten en elektronische printkaarten aan de industrie. Haar kunststofdivisie omvat drie bedrijven in Nederland en België, waar 800 mensen werken en die in 1990 een omzet boekten van 175 miljoen gulden. De kunststofdivisie van Schuttersveld verwacht in 1991, rekening houdend met gehele consolidatie van de in 1990 verworven deelnemingen maar zonder de verwachte overneming van de kunststoffenhandel Vink in Didam- Arnhem, een omzet te bereiken van 270 miljoen gulden. Bij deze divisie werken thans ongeveer 1300 mensen. Schuttersveld heeft de winst na belasting uit gewone bedrijfsuitoefening in de eerste helft van het jaar met 30 procent zien stijgen van 5,7 miljoen tot 7,4 miljoen gulden. De omzet nam toe van 141,3 miljoen tot 210 miljoen gulden; aan deze groei ligt de opneming van nieuwe deelnemingen in de boeken en een groei op eigen kracht van enkele procenten, in het bijzonder in de kunststofdivisie, ten grondslag. De directie handhaaft haar prognose dat over geheel 1991 een verbetering van de winst per aandeel zal optreden, ondanks de uitbreiding van het kapitaal door de onderhandse plaatsing van aandelen eind vorig jaar en de uitkering van stockdividend over 1990.