Oorlogsmaand

Toen we nog geen weet ervan hadden dat staatshoofden in augustus met vakantie gingen, de Kamerleden verpozing zochten, maar de bouwvakkers 48 of meer uren per week à raison van vijfentwintig tot dertig cent per uur met tassen stenen liepen te sjouwen en de boeren van licht tot donker hun oogst binnenhaalden, leerde onze dorpsschoolmeester ons dat de meeste oorlogen omstreeks Koninginnedag (31 augustus) waren begonnen, want: - Dan was de oogst van hooi, erwten, bonen en granen in de schuren en spikers opgeslagen; - De velden waren leeg, paarden en wagens beschikbaar voor 't komende geweld en de mannen konden gemist - dus ingezet - worden; - Bovendien waren dan de velden droog en begaanbaar, de moerassen geslonken, de rivierstand laag - natuurlijke afwatering - en de dagen nog net lang genoeg en de temperatuur dragelijk. Bovendien viel er weinig regen!

De slag moest dan wel vòòr de novemberstormen gewonnen zijn, anders was Leiden in last! Bleef een oorlog in plusminus september uit, dan was er een jaar respijt.

Hoeveel slachtoffers de natte novembermaand van 1944 en de "abnormale' winter van 1944-45 hebben gevraagd langs het front aan de Rijn e.v. is met geen pen te beschrijven. Ook toen gold: de natuur is sterker dan de leer, c.q. techniek.