NOS verwerpt plan voor financiering

DEN HAAG, 30 AUG. De NOS verwerpt het voorstel van minister d'Ancona (WVC) om tekorten bij de omroep tot 1994 te financieren uit de algemene omroepreserves. De NOS wil nu al een structurele oplossing voor het dekken van de tekorten. Die zou volgens de NOS gevonden kunnen worden door de mogelijkheden voor reclame te verruimen, bijvoorbeeld door programma-onderbrekende reclame in te voeren. Volgens d'Ancona maakt haar voorstel het juist niet nodig hiertoe over te gaan.

Aanvankelijk leek het alsof NOS en WVC deze week op één lijn zaten: de omroepen - met uitzondering van VPRO en TROS - toonden zich dinsdag bereid uit de eigen verenigingskassen 50 miljoen gulden per jaar beschikbaar te stellen om de toenemende tekorten te dekken, als minister d'Ancona structureel hetzelfde bedrag zou bijdragen.

Minister d'Ancona maakte woensdag bekend dat zij de resterende financiële tekorten wil aanvullen uit de algemene omroepreserves. In dit door de omroepen gevormde fonds zit momenteel ruim 300 miljoen gulden. Hoewel het geld van de omroepen is, kan alleen de minister erover beschikken. In een brief aan de Tweede Kamer schreef d'Ancona dat zij tot en met 1993 maximaal 220 miljoen gulden uit de omroepreserves beschikbaar wil stellen. Pas volgend jaar zou volgens haar bekeken moeten worden welke “structurele financiering van de tekorten” nodig is.

Door de omroepen “een sigaar uit eigen doos” aan te bieden, ontloopt de minister haar verantwoordelijkheid, aldus een woordvoerder van de NOS. Hij verweet de minister “politieke nikserigheid”.

De NOS vindt dat de minister de ereplicht heeft om na twee initiatieven van de publieke omroep - het meerjarenplan van de NOS en het recente aanbod om jaarlijks 50 miljoen uit eigen middelen op te brengen - een politiek daad te stellen.