Nederland lid VN-commissie mensenrechten

GENEVE, 30 AUG. Nederland wordt met ingang van 1992 lid van de commissie mensenrechten van de Verenigde Naties, zo is gistermiddag in Genève bekendgeworden.

De jaarlijks vergaderende commissie die volgend jaar wordt uitgebreid van 43 tot 53 lidstaten is de voornaamste toezichthouder op dit terrein in de wereld. Nederland verliest hierdoor wel zijn lidmaatschap van een ander VN-orgaan. België neemt de plaats in van Nederland in de subcommissie voor de rechten van de mens, een louter adviserend orgaan. De afspraak is dat VN-lidstaten niet van beide organen tegelijk lid kunnen zijn, met uitzondering van de permanente leden van de Veiligheidsraad: de VS, de Sovjet-Unie, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Volksrepubliek China. Prof. Th. C. van Boven, Nederlands afgevaardigde in de subcommissie, moet hierdoor met ingang van vandaag en na een mandaat van vier jaar aftreden, samen met zijn vervanger prof. C. Flinterman.