Mulder Boskoop boekt winststijging van 75 procent

De netto winst van Mulder Boskoop (truckmixers, beton- en bandtransportinstallaties) is in de eerste helft van het jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1990 gestegen met 73 procent van 174.000 naar 301.000 gulden.

Mulder blijft onder meer op grond van de huidige gang van zaken bij haar verwachting dat 1991 met een hoger positief resultaat zal kunnen worden afgesloten dan 1990. Ook over 1991 zal weer dividend kunnen worden uitgekeerd. In 1990 boekte Mulder een winst van 626.000 gulden. De omzet van Mulder heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 10,3 miljoen gulden bedragen tegen 10,1 miljoen in dezelfde periode van 1990. De verbetering van het resultaat is volgens Mulder Boskoop het gevolg van een nieuwe bedrijfsfilosofie. Deze komt neer op een solide financiering met eigen middelen. Dit heeft al geleid tot een zeer ruime liquiditeitspositie.