Ministerie grijpt in bij goederentermijnhandel

ROTTERDAM, 30 AUG. Het ministerie van financiën heeft het toezicht op de goederentermijnhandel overgenomen. Het ingrijpen van het ministerie volgt op de crisis binnen het bestuur van de Vereniging voor de Goederentermijnhandel die onlangs leidde tot het opstappen van twee bestuursleden en de zeskoppige Raad van Toezicht.

Het ministerie acht een effectief toezicht op de handel door de NVG niet meer mogelijk. De voorheen zelfregulerende branche komt vanaf 1 september onder curatele van de afdeling Financiële markten en Instellingen (FMI) van het ministerie van financiën.

Beursmakelaars en bemiddelaars in de goederentermijnhandel krijgen twee maanden de tijd een nieuwe vergunning aan te vragen. Een dergelijke vergunning, die zij op basis van de Wet Effectenhandel nodig hebben, werd tot nu toe automatisch via het lidmaatschap van de NVG verkregen.

Het ministerie maakt met deze beslissing duidelijk dat het het vertrouwen in de NVG volledig heeft verloren.

De afgelopen maanden volgden berichten over belangenconflicten tussen bestuursleden van het NVG elkaar in rap tempo op. Discussies en twisten over de ethiek van de handel op de goederentermijnmarkt veroorzaakten uiteindelijk het vertrek van de bestuursleden Van Stokkum van Limako Brokerage en Van Dam van Geldermann.

De bestuurscrisis spitste zich vooral toe op de zogenoemde boiler room-praktijken. Daarbij worden argeloze klanten op agressieve wijze telefonisch benaderd door bemiddelaars die termijncontracten willen slijten. Om de klanten te beschermen stelde het bestuur eerder een aantal maatregelen voor. Klanten zouden vijf dagen bedenktijd krijgen alvorens zij het telefonisch overeengekomen termijncontract tekenden. Daarnaast werd voorgesteld de provisie op zogenoemde limited liability-contracten te maximeren.

Iedere makelaar en bemiddelaar moet als gevolg van het ingrijpen zelf een vergunning aanvragen bij het ministerie. Tot 1 november heeft Financiën een overgangsperiode ingesteld waarin nog de oude vrijstelling geldt. Tijdens die periode beslist Financiën over de vergunningsaanvragen van de diverse makelaars- en bemiddelingskantoren.

Het ingrijpen van de overheid heeft geen betrekking op de agrarische termijnmarkten in Amsterdam voor aardappelen, slachtvee en mestbiggen. Die zijn al rechtstreeks vrijgesteld door het ministerie van financiën voor hun vergunningsverplichting. Op het wel en wee van de agrarische termijnmarkt houdt een eigen onafhankelijk controlebureau toezicht.