Meer vrouwen rijksambtenaar

DEN HAAG, 30 AUG. Het rijk neemt steeds meer vrouwen in dienst. Meer dan de helft van de rijksambtenaren die in 1990 in dienst trad was vrouw.

In 1989 was dat 47 procent. In totaal bestaat het rijksambtenarenbestand nu voor ruim 26 procent uit vrouwen. Bij de ministeries van binnenlandse zaken en algemene zaken is veertig procent vrouw. Van de hogere ambtenaren op ministeries bestaat iets meer dan veertien procent uit vrouwen. Van de vrouwelijk ambtenaren bij het rijk werkt bijna de helft in deeltijd. Mannelijke deeltijdwerkers zijn er veel minder: vier procent. Het rijk streeft er naar om over vier jaar dertig procent vrouwen in dienst te hebben.