Lewis

In de recensie van J.J. Peereboom van het boek van A.N. Wilson over C.S. Lewis wordt de literaire veelzijdigheid van Lewis duidelijk gemaakt: religieuze beschouwingen, poëzie, wetenschappelijke publikaties op zijn vakgebied en de haast wel klassiek te noemen kinderboeken.

Daarnaast heeft hij zich ook begeven op een in die tijd niet door iedereen geaccepteerd genre romans, nl. de science fiction. Van zijn hand zijn een tweetal science-fictionromans verschenen, die de toets der kritiek redelijk kunnen doorstaan, zeker als men deze in het eigen tijdsbeeld plaatst. In beide genoemde werken staat zijn Christelijke visie op de relatie mens-God centraal: "Out of the silent planet' (1938) en het zelfstandig te lezen vervolg "Perelandra' (1943). De vertalingen verschenen resp. in 1960 en 1961 in de zg. Carillon-reeds onder resp. nr. 10 en 21 met als de titel "Ver van de zwijgende planeet' en "Reis naar Venus'. In dezelfde reeks verscheen ook het in de recensie genoemde "The screwtape letters' en "Screwtape proposes a toast' als "Brieven uit de hel' (nr. 5).