Koeweit verlangt miltaire steun na incident op Bubiyan

KOEWEIT-STAD, 30 AUG. Koeweit heeft gisteren gevraagd om steun van Amerikaanse en Britse troepen om zich zo beter te weer te kunnen stellen tegen mogelijke Iraakse agressie. Koeweit kwam met deze suggestie naar aanleiding van een Iraakse poging woensdag om met tachtig militairen op het strategische maar onbewoonde Koeweitse eiland Bubiyan te landen.

De Koeweitse kustwacht slaagde er, gesteund door de luchtmacht, in de indringers te verdrijven of gevangen te nemen. Ook werden zeven Iraakse vaartuigen vernietigd. Koeweitse functionarissen zeiden dat de Irakezen vermoedelijk wilden proberen munitie en wapens terug te vinden die waren achtergebleven bij hun vlucht van het eiland begin dit jaar. Bagdad ontkende dat Iraakse militairen op Bubiyan waren geland en sprak van “pure leugens”.

Waarnemers van de Verenigde Naties zijn gisteren een onderzoek begonnen naar de toedracht van het incident, dat een inbreuk lijkt te vormen op de VN-bepalingen voor een staakt-het-vuren na de Golfoorlog.

Het Iraakse optreden heeft internationaal tot geïrriteerde reacties geleid. De Britse regering ontbood de Iraakse zaakgelastigde in Londen om te protesteren tegen de actie. Ook Egypte veroordeelde deze als “onverantwoordelijk”.

Een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken verklaarde gisteren dat Washington bezorgd is over de berichten omtrent de Iraakse actie. Een zegsman van het Pentagon stelde evenwel dat eerst nog moet worden uitgezocht of het ging om een actie van Iraakse militairen danwel om een particulier initiatief.

Op het ogenblik zijn er nog zo'n 3.700 Amerikaanse militairen in Koeweit, maar de bedoeling is dat dit aantal spoedig zal worden teruggebracht tot 1.500. De Koeweitse strijdkrachten, die zwaar hadden te lijden onder de Golfoorlog, tellen inmiddels weer zo'n 9.000 man. (UPI, Reuter)