Kempen blijft bij positieve prognose

Merchant bank Kempen & Co. blijft bij haar uitspraak dat zij voor 1991 een duidelijk hogere netto winst verwacht dan de 1,3 miljoen gulden over 1990.

“Gezien de aard van de activiteiten is evenwel een meer gekwantificeerde uitspraak over de resultaten over 1991 niet goed mogelijk”, aldus Kempen in haar halfjaarbericht. Over de eerste zes maanden heeft Kempen & Co dit jaar een lagere winst geboekt dan vorig jaar. De nettowinst daalde van 5,3 miljoen tot 4,6 miljoen gulden. De kernactiviteiten van Kempen - het effectenbedrijf, financiering van het bedrijfsleven en vermogensbeheer - hebben alle drie positief bijgedragen aan het resultaat en dat gebeurde onder vaak moeilijke omstandigheden. Het effectenbedrijf profiteerde van de verbetering van het beursklimaat na de Golfcrisis. Het aantal fusies en overnemingen waarbij Kempen als advisuer betrokken is geweest, steeg, terwijl op het gebied van emissies en aandelenplaatsingen een verhoogde bedrijvigheid viel te bespeuren. De resultaten uit vermogensbeheer (per 1 oktober Kempen Capital Management geheten) waren iets hoger dan verleden jaar.