Halfjaarwinst van Pierson iets hoger

Het bankiershuis Pierson, Heldring & Pierson, onderdeel van ABN AMRO, heeft over de eerste helft van dit jaar een netto winst geboekt van 40,1 miljoen gulden, een verbetering van 2,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 1990.

Pierson schrijft het betere resulaat, dat werd bereikt ondanks de ongunstige beursomstandigheden, toe aan de verdere uitbreiding van de activiteiten, onder meer in Londen. Voor het hele jaar denkt Pierson dat de winst niet veel zal afwijken van het vorig jaar bereikte resultaat van 72,5 miljoen gulden. De baten stegen 10 procent tot 230,4 miljoen gulden, waarbij de interestbaten stegen met 7,4 procent door voortgaande groei van de toevertrouwde middelen. De provisie-ontvangsten namen met bijna 12 procent toe tot 118,3 miljoen gulden, voortvloeiend uit het beheer van geldmarktfondsen, trustactiviteiten en het effectenbedrijf.