Gewest wil scheiding partijleiderschap en ministerspost; "Functies Kok onverenigbaar'

DEN HAAG, 30 aug. Het gewest Overijssel van de PvdA wil dat vice-premier Kok kiest tussen de functies van PvdA-partijleider en minister van financiën. Het gewest toonde zich gisteren zeer ontevreden over het optreden van Kok.

Het gewest nam een motie aan waarin het partijleiderschap onverenigbaar wordt genoemd met de functie van minister van financiën. Tijdens het extra partijcongres op 26 oktober moet volgens de motie de dubbelfunctie van Kok aan de orde worden gesteld.

Staatssecretaris van sociale zaken Ter Veld en een aantal Overijsselse Tweede-Kamerleden van de PvdA wilden het gewest uitleggen waarom de ingreep in de WAO en de ontkoppeling nodig was. De afgevaardigden van de PvdA-afdelingen in Overijssel keurden de kabinetsplannen echter af “omdat er onvoldoende maatschappelijke steun is”. Zij eisten dat zowel duur als hoogte van een WAO-uitkering niet zullen worden aangetast.

Onder de aanhang van de PvdA bestaat groot ongenoegen over het optreden van Kok. Volgens 61 procent van de PvdA-kiezers heeft Kok zijn geloofwaardigheid verloren. Slechts 28 procent van de PvdA-achterban vindt dat Kok goed is opgetreden bij de ingreep in de WAO en het debat over de koppeling. Dit blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Interview.

De PvdA-kiezers menen dat niet alleen Kok, maar de hele partijleiding tekort schiet. Volgens 46 procent van de PvdA-achterban functioneert de partijleiding zeer slecht, 13 procent zegt tevreden te zijn. Een ruime meerderheid van de PvdA-kiezers, 65 procent, keurt de ontkoppeling af, ook al heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om de minima te beschermen. Van de CDA-kiezers sprak 42 procent zich uit voor behoud van de koppeling.

Uit de enquête blijkt dat 60 procent van de PvdA-kiezers de coalitie met het CDA wil behouden terwijl 30 procent voor een breuk is.