Geld tegen werkdruk zorg grotendeels naar extra verplegenden

DEN HAAG, 30 AUG. Het geld dat in 1990 en dit jaar is uitgetrokken voor het verlichten van de werkdruk in het ziekenhuiswezen is volgens staatssecretaris Simons en organisaties van werkgevers en werknemers in de gezondheidszorg voor het overgrote deel besteed aan extra personeel "aan het bed'.

In totaal zullen eind dit jaar 2.700 full-time arbeidsplaatsen zijn gecreëerd voor verplegend en verzorgend personeel, aldus Simons. Onbekend is hoeveel arbeidsplaatsen daadwerkelijk zijn vervuld.

Dat blijkt uit een rapportage over de besteding van de "werkdrukgelden' die de staatssecretaris vandaag namens werkgevers en werknemers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Simons geeft aan dat op basis van enquêtes van de werkgeversorganisatie Nationale Ziekenhuisraad en de vakbond AbvaKabo worden berekend dat in 1990 ongeveer 1.600 extra full-time arbeidsplaatsen zijn geschapen, waarvan zo'n 1.200 voor verplegend en verzorgend personeel. Voor dit jaar komen daar naar verwachting ongeveer 1.800 plaatsen bij, waarvan circa 1.500 voor verplegend en verzorgend personeel. Simons wijst er op dat in de enquêtes niet is gevraagd naar aantallen arbeidsplaatsen die zijn gerealiseerd.

Volgens Simons blijkt uit de rapportage dat de berichten over onjuiste besteding van de werkdrukgelden “in hoofdzaak ongegrond zijn, al komt het soms voor dat instellingen het geld voor het dekken van tekorten, en daarmee het behoud van arbeidsplaatsen, hebben gebruikt”. Met name de vereniging Verplegenden en Verzorgenden in Opstand (VVIO) kreeg regelmatig signalen uit instellingen dat werkdrukgeld in ziekenhuizen oneigenlijk werd gebruikt, bijvoorbeeld om gaten in de begroting te dichten.

Een woordvoerder van de NMV - de organisatie van verpleegkundigen die volgende week fuseert met de VVIO - bevestigt de juistheid van de berekeningen die in de rapportage worden opgevoerd. Hoewel ervan uit is gegaan dat eind dit jaar 4.000 (en niet 2.700) arbeidsplaatsen voor verplegenden en verzorgenden zouden zijn gerealiseerd, zijn NMV en VVIO tevreden over de tendens dat steeds meer werkdrukgeld wordt besteed om meer handen aan het ziekenhuisbed te krijgen.