EZ snoeit opnieuw in steun voor kleinbedrijf

ROTTERDAM, 30 AUG. Het ministerie van economische zaken schrapt opnieuw een subsidieregeling voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Nadat eerder bekend werd dat de innovatieregeling Instir per 1 oktober wordt geschrapt, zal minister Andriessen van Economische zaken op Prinsjesdag aankondigen dat ook de Subsidieregeling Management Ondersteuning SMO wordt opgeheven. Met deze regeling is een bedrag van 12 miljoen gulden gemoeid. Het schrappen van de Instir levert Andriessen 220 miljoen gulden op.

Een woordvoerder van Economische Zaken wilde vanmorgen nog niet vooruitlopen op de begroting voor volgend jaar. Maar hij sloot niet uit dat ook andere subsidieposten voor het MKB (tot 100 werknemers) op de nominatie staan geschrapt te worden of dat daarop bezuinigd gaat worden. “Op Prinsjesdag zal de minister aangeven om welke posten het gaat”. De maatregelen zouden noodzakelijk zijn vanwege de bezuinigingsdoelstellingen die het kabinet in het kader van de Tussenbalans heeft afgekondigd.

Naast de Instar en de SMO zijn er nog tientallen regelingen voor het MKB, zoals borgstellingsvoorzieningen en financiële steun om de haalbaarheid van nieuwe technieken te testen.

Het KNOV reageert bezorgd op de bezuinigingsdrift van Andriessen. “Wij kunnen best leven met de beleidslijn van EZ dat de overheid zich zo min mogelijk met de markt moet bezighouden en op daarmee verband houdende activiteiten bezuinigt. Maar dat mag niet ten koste gaan van het MKB”, zegt L.B.E. Vonk, hoofd van de beleidsafdeling van het KNOV. Volgens Vonk is juist het MKB gezien de geringe omvang van de afzonderlijke bedrijven afhankelijk van overheidsregelingen. “Die kunnen zich geen ondersteunende stafafdelingen of researchprogramma's veroorloven. Daarom moeten zij door de overheid gefinancierde toegang hebben tot ondersteunende instellingen”.