Enquête: buitenlanders moeten uiteindelijk terug

UTRECHT, 30 AUG. De helft van de Nederlanders vindt dat buitenlanders die hier werken uiteindelijk moeten terugkeren naar hun geboorteland.

Vijf jaar geleden vond nog slechts 28 procent van de bevolking dat. Deze gedachten komen vooral uit kringen van klein rechts, maar ook uit de CDA-aanhang.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Het onderzoek is gehouden onder 1.500 Nederlanders vanaf twintig jaar. De helft van hen is er voorstander van om buitenlanders te stimuleren naar hun geboorteland terug te gaan door hen een financiële tegemoetkoming te geven.

De mate van tolerantie ten aanzien van de aanwezigheid van buitenlanders komt deels overeen met de politieke voorkeur: relatief grote tolerantie bij aanhangers van klein links en een relatief geringe bij klein rechts.

Zes van de tien Nederlanders vinden dat de overheid oudere kinderen van buitenlandse ouders die definitief terugkeren, wel in staat moet stellen in Nederland te blijven als ze dat willen. Eén op de tien is daar tegen.