E. de Kuyper weg bij het Filmmuseum

AMSTERDAM, 30 AUG. Eric de Kuyper heeft besloten per 1 januari 1992 het adjunct-directeurschap neer te leggen van het Nederlands Filmmuseum (NFM) in Amsterdam. De Kuyper is vier jaar aan het NFM verbonden geweest en wil nu meer tijd besteden aan zijn schrijverschap. Hij schreef tot nu toe vier delen autobiografie en een bundel reisverhalen. In november verschijnt van zijn hand De onmondige alledaagsheid, een verzameling cultuurfilosofisch getinte "aantekeningen'.

De Kuyper heeft de afgelopen jaren vooral het beleid gevoerd ten aanzien van de conservering en de programmering en zich daarnaast sterk gemaakt voor de rol van het Filmmuseum in de internationale film-archiefwereld.

Hij zal betrokken blijven bij het NFM onder meer door het geven van lezingen. Ook zal hij plaats nemen in de redactie van de thema-boekjes die het Filmmuseum vanaf oktober maandelijks uitgeeft.

Met het vertrek van De Kuyper verdwijnt het adjunct-directeurschap, dat indertijd was ingevoerd om aantredend directeur Hoos Blotkamp de gelegenheid te geven voldoende kennis op te bouwen en zich in te werken. Nu komt de verantwoordelijkheid voor de programmering in handen van conservator Peter Delpeut, die de leiding over de conservering aan een andere medewerker zal overdragen. Ruud Visschedijk zal worden aangesteld als hoofd Publieksdienst.