Drs. R.L.J.M. Scheerder is benoemd tot directeur ...

Drs. R.L.J.M. Scheerder is benoemd tot directeur van de hoofddirectie gezondheidszorg op het ministerie van WVC.

Hij volgt J. Verhoeff op, die al enige tijd hoofdinspecteur is bij de geneeskundige inspectie voor de volksgezondheid. De vorige functie van Scheerder, die van directeur verzekering, marktordening en prijsvorming op WVC, is ingenomen door S.G. Rijpma, oud-directeur jeugdbeleid op het departement.