Conflict tussen Frans Haks en het Groninger Museum opgelost

GRONINGEN, 30 aug. Het conflict tussen directeur Frans Haks van het Groninger Museum en het museumbestuur is opgelost. Hij accepteert een tweede directeur - een directeur middelen - naast zich, maar behoudt de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken.

Dat is de uitkomst van intensieve bemiddeling deze zomer door het gemeentebestuur van Groningen tussen Haks en het bestuur.

De nieuwe directeur middelen is B. Ouwerkerk. Hij neemt beslissingen over de organisatie, het personeel en de financiën. Ouwerkerk is algemeen directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken van de gemeente Groningen en zal de functie van directeur middelen in deeltijd uitoefenen.

Dit voorjaar rees een ernstig conflict tussen Haks en het bestuur naar aanleiding van reorganisatievoorstellen. Met het oog op de nieuwbouw van het Groninger Museum en bijkomende organisatorische complicaties stelde het bestuur onder meer voor een directeur middelen aan te stellen naast Frans Haks. Die verzette zich daar fel tegen omdat in die plannen ook de conservatoren meer eigen verantwoordelijkheid kregen. "Een onacceptabele uitholling van mijn functie', noemde Haks dat. Nu hij zelf de eindverantwoordelijkheid voor het museumbeleid, acquisities en presentaties houdt, is hij akkoord met de nieuw organisatiestructuur.