CBS: dit jaar in het verkeer minder doden en gewonden

DEN HAAG, 30 AUG. In het verkeer zijn de eerste helft van dit jaar 605 mensen om het leven gekomen. Dat is 95 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal gewonden dat na een verkeersongeluk in het ziekenhuis moest worden opgenomen, daalde eveneens: van 6922 naar 5665.

Daarmee wordt de tendens van de laatste tien jaar voortgezet, die aangeeft dat het ongevallencijfer, ondanks de groei van het verkeer, jaarlijks daalt. Het jaar 1989 vormde daarop een duidelijke uitzondering; toen leek de trend in negatieve zin te worden omgebogen. Vorig jaar kwam het dodental echter weer op het niveau van 1988 en dit jaar lijkt zich dus een verdere daling voor te doen. Overigens waren in 1990 de cijfers nog niet waar ze volgens de doelstellingen van het kabinet hadden moeten zijn. Volgens het meerjarenplan verkeersveiligheid hadden vorig jaar 200 doden minder moeten vallen dan in 1985 (toen waren het er 1438) en dat was bij een totaal van 1376 niet het geval.

Veilig Verkeer Nederland reageerde vanochtend verheugd op de ontwikkeling die zich dit eerste halfjaar heeft voorgedaan. Een andere doelstelling van de minister, 25 procent minder verkeersdoden in 2000 dan in 1985, lijkt met deze tendens mogelijk. “Maar we moeten met dit soort analyses heel voorzichtig zijn”, zei een woordvoerder “en zolang er nog doden in het verkeer vallen zijn wij niet tevreden.” Voortzetting van de anti-alcoholcampage is volgens Veilig Verkeer geboden, evenals van andere campagnes, bijvoorbeeld tegen te hard rijden,.die een mentaliteitsverandering kunnen bewerkstelligen.

In 1980 vielen nog 1997 doden in het verkeer. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid berekende onlangs dat het overlijdensrisico in het verkeer, gelet ook op de groei ervan, sinds 1980 bijna is gehalveerd.