Bush en Major: versnel noodhulp aan Sovjet-Unie

KENNEBUNKPORT, 30 AUG. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië willen dat de voedsel- en humanitaire hulp aan de Sovjet-Unie wordt versneld maar dat met uitbreiding van economische en financiële hulp wordt gewacht totdat er een duidelijk hervormingsplan is.

Dit bleek gisteren tijdens een ontmoeting tussen de Britse premier Major en de Amerikaanse president Bush in het vakantieverblijf van Bush in Maine. Ambtenaren van de zeven belangrijkste industrielanden (G-7) kwamen gisteren tijdens hun vergadering in Londen tot eenzelfde conclusie. Vandaag komen in Parijs de zeven onderministers van financiën bijeen. Major reist volgende week als voorzitter van de G-7 naar Moskou om Sovjet-president Gorbatsjov, de Russische president Jeltsin en leiders van de republieken te ontmoeten.

Tijdens hun gesprekken over de situatie in de Sovjet-Unie na de mislukte coup werden Major en Bush het eens over zes maatregelen om de directe noden van de Sovjet-bevolking te lenigen. Dit "zes punten plan' gaat niet veel verder dan het pakket dat in juli op de top van de G-7 was toegezegd, maar het onderstreept de bereidheid van het Westen om grote hoeveelheden voedsel en medicijnen naar de Sovjet-bevolking te sturen. Major en Bush hebben het volgende afgesproken: De voor de coup gedane toezeggingen over voedselkredieten worden nagekomen; Nagegaan wordt welke voedselhulp komende winter nodig is; Speciale teams worden gestuurd om in de Sovjet-Unie te helpen met de produktie en distributie van voedsel; Bestaande plannen voor technische hulp worden uitgevoerd, zoals het geven van advies bij de energiewinning; De Wereldbank en het IMF worden met spoed betrokken bij het ontwerpen van plannen voor de hervorming van de Sovjet-economie; Het proces om de Sovjet-Unie lid te maken van beide instellingen wordt versneld.

De twee regeringsleiders herhaalden hun eerdere standpunt dat het nog te vroeg is om tot grootscheepse economische en financiële hulp over te gaan. Major zei dat het Westen “dringend behoefte heeft aan betere informatie” over de hervormingsplannen van Moskou. Ook herhaalde hij dat de Sovjet-Unie zichzelf kan helpen door haar defensie-uitgaven te verminderen.

In tegenstelling tot wat werd verwacht ging president Bush nog niet over tot erkenning van de Baltische landen. Hij zei wel dat de Verenigde Staten er bij Moskou op hebben aangedrongen de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen snel te erkennen.

Na de jongste ontwikkelingen in de Sovjet-Unie hebben vooral Duitsland, Frankrijk en Italië laten weten dat er extra hulp moet worden gegeven. De bijeenkomsten van gisteren in Kennebunkport en Londen duiden erop dat die hulp voorlopig niet te verwachten valt. Ook de Duitse afgevaardigde in Londen, Horst Köhler zei: “We moeten eerst weten wie onze gesprekspartners in de Sovjet-Unie zijn”. (Reuter, AP, AFP)