Akkoord Volvo en Mitsubishi, bonden positief

ROTTERDAM, 30 AUG. De Nederlandse autofabrikant Volvo Car zal in ieder geval de komende drie jaar auto's blijven ontwikkelen. Dat staat in de overeenkomst die Volvo Car en fusiepartner Japanse Mitsubishi hebben gesloten en die morgen officieel zal worden ondertekend.

In het akkoord is vastgelegd dat de voorontwikkeling van een nieuw model Volvo en delen van een nieuwe Mitsubishi in elk geval tot 1994 in Helmond zullen plaatsvinden. Voor de periode daarna is een intentieverklaring opgesteld.

Minister Andriessen (economische zaken), Volvo Zweden en Mitsubishi zullen morgen in Den Haag de contracten tekenen voor de nieuwe structuur van Volvo Car. De overeenkomst wordt per 1 december effectief. De vakbonden, die zich in het kader van de SER-fusiecode moeten uitspreken, hebben een positief oordeel gegeven. Dit betekent ook dat de bonden nu meewerken aan de aangekondigde sanering van 1500 arbeidsplaatsen. De bonden hadden eerder gedreigd hun medewerking hieraan te staken.

De staat bezit nu nog 70 procent van de aandelen van Volvo Car. De overige 30 procent is in handen van het Zweedse Volvo-concern. Straks bezitten de Nederlandse Staat, Volvo Zweden en Mitsubishi elk een derde van de aandelen.

Bestuurder G. van Os van de Unie BLHP noemt de afspraken over de ontwikkeling van nieuwe auto's een van de belangrijkste redenen waarom de vakbonden hun instemming hebben betuigd. De bonden hebben de afgelopen maanden voortdurend gewaarschuwd dat Volvo Car geen “schroevedraaierfabriek” mag worden. Van Os verwacht dat de buitenlandse partners ook na 1994 gebruik zullen maken van de grote kennis op het vlak van ontwikkeling bij het personeel van Volvo Car.

In de zogenaamde company relations agreement worden ook de rechten van Volvo Car aangegeven. Volgens bestuurder H. van Rees van de Industriebond FNV is hierover de laatste maanden onder druk van de bonden zwaar over onderhandeld. De Raad van Commissarissen gaat bestaan uit twee vertegenwoordigers van elk van de drie aandeelhouders (de Nederlandse Staat, Volvo Zweden en Mitsubishi) en een onafhankelijke Nederlandse voorzitter. Een van de Nederlandse commissarissen wordt benoemd in nauw overleg met de Centrale Ondernemingsraad.

De commerciële activiteiten van Volvo Car, ook een heet hangijzer voor de bonden, worden de verantwoordelijkheid van Volvo Zweden. Deze activiteiten worden ondergebracht in een aparte holding. De holding krijgt vier commissarissen, van wie er drie worden benoemd door Zweden en één door de Nederlandse Staat. De Nederlandse commissaris krijgt een zogenoemde blocking vote, wat volgens FNV-bestuurder Van Rees enige controlemogelijkheid biedt. “Mijn eindoordeel over dit aspect is positief, al heb ik enige gemengde gevoelens.” Volvo Zweden en Volvo Car zullen in overleg vaststellen hoeveel door Volvo Car geproduceerde auto's worden verkocht en in welke samenstelling van modellen.

De drie aandeelhouders investeren bij elkaar ruim drie miljard gulden in de nieuwe onderneming. Mochten er onverhoopt verliezen worden geleden op de huidige 400-serie van Volvo Car, dan worden die gecompenseerd door Economische Zaken en Volvo Zweden.