Winst Elsevier 10 % omhoog, winst VNU en Telegraaf omlaag

AMSTERDAM, 29 AUG. Elsevier heeft in de eerste zes maanden een bedrijfsresultaat na belasting behaald dat 8 procent hoger was dan in dezelfde periode van vorig jaar. De winst steeg met 10 procent van 178 tot 196 miljoen gulden. Voor dit hele jaar handhaaft de uitgever een verwachting van een stijging van het bedrijfsresultaat na belasting per aandeel met 10 procent.

VNU heeft in de eerste zes maanden van dit jaar - zoals voorspeld - de nettowinst met 35 procent zien dalen van 78 tot 51 miljoen en handhaaft zijn verwachting dat het resultaat voor het hele halfjaar 20 procent lager zal uitvallen dan vorig jaar.

De nettowinst van de Telegraaf is de eerste zes maanden met 6 procent gedaald tot 40 miljoen gulden. Zonder doorgevoerde veranderingen in de boeking van de resultaten van deelneming zou de nettowinst met 1,8 procent zijn gedaald. De Telegraaf verwacht over het hele jaar een lagere winst dan de 80 miljoen van vorig jaar, maar denkt wel het dividend te handhaven.

Dinsdag meldde Wolters-Kluwer dat de winst in de eerste zes maanden met 30 procent was gestegen van 60 tot 78 miljoen gulden. De winst per aandeel steeg met 19 procent. Wolters-Kluwer verwacht dat de winst per aandeel dit hele jaar met 15 procent zal toenemen.

Elesvier meldt een stijging van het exploitatieresultaat met 5 procent dankzij over de hele linie gestegen inkomsten uit abonnementen en kostenbesparingen. De groei van de inkomsten uit advertenties stagneert. De bijdrage van de van Robert Maxwell overgenomen wetenschappelijke uitgeverij Pergamon was nog beperkt omdat het resultaat daarvan pas sinds 17 mei werd meegeteld.

De winstdaling van VNU komt voor rekening van de sector professionele informatie; het resultaat van de Business Press Group is sterk ingezakt. In Engeland stonden de resultaten opnieuw fors onder druk door de voortdurende recessie, terwijl in Nederland het volume van de personeelsadvertenties eveneens duidelijk afnam. Bij de Business Information Services in de Verenigde Staten daalde het resultaat.

Daarentegen steeg het resultaat in de sector consumenteninformatie aanzienlijk, in de eerste plaats door krachtig herstel van de tijschriftuitgeverij in België.

In Nederland daalde het marktaandeel van de publiekstijdschriften op de adverentiemarkt verder.

Het resultaat vann de grafische industrie verminderde iets en bleef bij de verwachting ten achter. Op de offsetmarkt was sprake van druk op de prijzen. Bij de dagbladengroep van VNU nam het advertentievolume vooral bij de personeelsadvertenties af, voornamelijk als gevolg van de conjuncturele ontwikkeling.

De Telegraaf zag het bedrijfsresultaat dalen van 51 miljoen tot 46,25 miljoen. Er waren extra kosten in de eerste twee maanden van het jaar ten gevolge van de Golfoorlog. Verder daalde het advertentievolume in het dagblad De Telegraaf met 4,9 procent.

De Telegraaf deed het daarmee iets slechter dan het landelijk gemiddelde. Het advertentievolume in de landelijke dagbladen tezamen daalde met 4,5 procent.

Ook stegen de afschrijvingen, vooral door de afschrijving van de goodwill die op de deelneming van 75 procent in Handelspost Beheer werd betaald.