VN waarschuwen voor tragedie in Afrika en vragen om extra steun

NEW YORK, 29 AUG. Afrika wacht een “aanhoudende crisis van tragische omvang” indien de wereld niet snel een aantal drastische maatregelen neemt. Dat heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Perez de Cuellar, gisteren verklaard bij de presentatie van een nieuw VN-hulpprogramma voor Afrika. Perez de Cuellar roept de welvarende landen op de stijgende schuldenlast van het continent grotendeels kwijt te schelden en meer hulp te bieden.

De secretaris-generaal constateert dat van de voornemens uit 1986 om het continent uit het slop te trekken bar weinig terecht is gekomen. In dat jaar beloofden de leden van de Verenigde Naties de geruïneerde economieën van de Afrikaanse landen met vereende krachten te stimuleren.

“Eind 1990 is het overduidelijk geworden dat de crisis in Afrika inderdaad is verergerd”, aldus Perez de Cuellar. “De doorsnee Afrikaan wordt steeds armer. Zijn toch al belabberde levensstandaard daalt zienderogen verder.”

Perez de Cuellar stelt voor in plaats van vage intentieverklaringen concrete afspraken te maken. Het nieuwe hulpplan zou moeten leiden tot een verdubbeling van het inkomen per hoofd van de bevolking tegen het jaar 2015. Dit zou een jaarlijkse groei van de Afrikaanse economie betekenen van gemiddeld zes procent, waardoor het gemiddelde jaarinkomen van de Afrikanen over vijftien jaar 700 dollar zou moeten bedragen.

De totale ontwikkelingshulp zou volgend jaar 30 miljard dollar moeten bedragen, tegen 21 miljard in 1989. Na 1992 zou de hulp ten minste de eerstkomende acht jaar met jaarlijks vier procent moeten stijgen.

Volgens Perez de Cuellar moeten maatregelen worden genomen om de schuldenlast van het continent drastisch te verminderen. Het continent heeft een totale buitenlandse schuld van 270 miljard dollar en was afgelopen jaar 23 miljard dollar kwijt aan schuldverplichtingen. Perez de Cuellar pleit voor kwijtschelding van officiële bilaterale overheidsschulden en semi-onofficiële exportkredieten. Ook zouden multilaterale hulporganisaties hun uitstaande vorderingen op Afrikaanse landen flink moeten terugbrengen.

Perez de Cuellar toont zich voorstander van de oprichting van een speciaal fonds om Afrikaanse landen minder afhankelijk te maken van de export van grondstoffen. Negen op de tien Afrikaanse landen steunen voor zeventig procent of meer op export van grondstoffen, tegenover zeven op tien in Latijns Amerika en vijf op tien in Azië. Volgens het VN-rapport heeft de daling van de grondstoffenprijzen de exportopbrengsten van het continent sinds 1986 met ongeveer 50 miljard dollar gedrukt.

Deze nieuwe voorstellen van Perez de Cuellar vormen de grondslag voor een bijeenkomst van de Verenigde Naties over de Afrikaanse economie die van 3 tot 13 september in New York zal worden gehouden.

De secretaris-generaal constateert tevens een brain drain: sinds 1986 zouden 50.000 tot 60.000 hooggekwalificeerde Afrikanen het continent hebben verlaten. (AP, Reuter)