School vecht voor behoud van lokalen

AMSTERDAM, 29 AUG. “Ik werk op de gang.” Een klein meisje staat met een zelfgemaakt protestbord op het schoolplein van de openbare basisschool De Blauwe Lijn in Amsterdam-Zuidoost. Sinds maandag is de school bezet door de ouders omdat De Blauwe Lijn drie lokalen moet afstaan aan een andere school. Met spandoeken en stukken karton op stokken zijn een paar honderd ouders en kinderen naar het schoolplein gestroomd om hun steun te betuigen aan de bezetting.

De 324 kinderen van de school vertegenwoordigen 30 nationaliteiten. Voor een goede opvang zijn de twintig lokalen hard nodig. Het ministerie van onderwijs heeft echter besloten de lokalen met ingang van 1 augustus anders te verdelen. Bij de toewijzing van het aantal ruimtes aan een school telt een kind van buitenlandse afkomst niet langer voor 1,9 maar nog slechts voor 1,25 schoolkind. Volgens die nieuwe berekening zou De Blauwe Lijn drie lokalen te veel hebben, terwijl de Nellesteinschool nu gebruik moet maken van noodlokalen. “Financieel onverantwoord”, volgens de stadsdeelwethouder H. Burleson (onderwijs). Op last van het stadsdeel moet de school drie lokalen afstaan aan de Nellesteinschool, twee kilometer verderop.

De ruzie tussen ouders en deelgemeente is hoog opgelopen. Het stadsdeelbestuur heeft een ultimatum gesteld aan de ouders, dat inmiddels is verlopen. Vanmiddag beslist de deelgemeente of er een kort geding wordt aangespannen om ontruiming van de lokalen af te dwingen. Tijdens de bezetting krijgen de kinderen gewoon onderwijs.

“Het gaat niet alleen om een paar lokalen”, scandeert ouder T. Schipper door de megafoon, “maar om de kwaliteit van het onderwijs.” Ruim driekwart van de leerlingen op De Blauwe Lijn is van buitenlandse afkomst. “Die verscheidenheid aan kinderen binnen één groep is bijna niet te behappen”, zegt adjunct-directeur J. Waas. Daarom heeft de school verschillende projecten opgezet om leerlingen extra taalonderwijs te geven. Dat kost ruimte: in kleine groepjes gaan de kinderen regelmatig met een "leesouder' of leerkracht apart zitten. Die aanpak is goed, vinden de ouders, en moet niet gedwarsboomd worden door een “achter het bureau bedachte maatregel”.

Ook op de Nellesteinschool wekt de maatregel beroering; "inwonen' bij een andere school is vervelend, vinden ouders en leerkrachten. De ouders van De Blauwe Lijn verwijten Burleson het besluit klakkeloos uit te voeren, zonder rekening te houden met de wezenlijk andere situatie van Amsterdam-Zuidoost. “Het stadsdeel moet zich hard maken voor de kwaliteit van het onderwijs in deze wijk”, zegt een van de actievoerende ouders. “Ze hebben nauwelijks de moeite genomen te kijken hoe de school werkt.” Wethouder Burleson zegt met de rug tegen de muur te staan.

De twintig leerkrachten staan volledig achter de actie van de ouders. “Onze middelen waren uitgeput, we zijn blij dat de ouders het hebben overgenomen”, zegt directeur M. Lodeizen. “Deze maatregel staat niet op zich. Het is een langzaam proces waarin de poten onder je stoel vandaan worden gezaagd.”