Schadeclaim Belgische baggeraar tegen Volker

ROTTERDAM, 29 AUG. Het Belgische baggerconcern Dredging International heeft een schadeprocedure aangespannen tegen het bouwconcern Koninklijke Volker Stevin. Dit heeft Dredging International vanmiddag bevestigd.

Dredging International meent schade te lijden, omdat Volker Stevin zijn baggerdivisie heeft verkocht aan de Hollandsche Beton Groep. Dredging International heeft een samenwerkingscontract met de baggerdivisie van Volker Stevin gesloten en verwacht dat het contract nu geen waarde meer heeft.

Tijdens de persconferentie waar de overname van de baggerdivisie werd aangekondigd liet HBG in het midden of verder samengewerkt zou kunnen worden met Dredging International. Door de overname van Volker door HBG onstaat een baggerconcern met een omzet van 500 miljoen gulden per jaar. Daarmee is het concern gewaagd aan de marktleider in de wereld, Boskalis Westminster. Voor de nieuwe combinatie is samenwerking met Dredging International voor de schaal niet meer noodzakelijk.

Volker Stevin zei vanmorgen in een reactie zich geen zorgen te maken over de hoogte van de claim van Dredging International. Volgens Volker gaat het om een samenwerkingscontract op het gebied van marketing dat loopt tot begin oktober en kan de overdracht van de baggerdivisie aan HBG eventueel daarna plaats hebben, zodat er van contractbreuk geen sprake is.

De in mei aangekondigde verkoop van de baggerdivisie van Volker aan HBG lijkt daarmee vertraging te kunnen oplopen. Onlangs maakte HBG bekend dat met de vakbonden een oplossing is gevonden voor de herplaatsing en afvloeiing van een aantal personeelsleden en dat mogelijk in september de handtekeningen onder de definitieve contracten zouden kunnen worden geplaatst.

Volgens Volker Stevin heeft het concern weinig voordeel van de overeenkomst met Dredging International gehad. Wel hebben de Belgische baggeraars kunnen meewerken aan het grote baggerproject in Irak, dat Volker Stevin samen met Boskalis Westminster heeft uitgevoerd.