Raet lijft Cevan in

Het automatiseringsbedrijf Raet in Arnhem wil de activiteiten van Cevan Automatiseringsdiensten in Groningen overnemen.

Cevan is een sanmenwerkingsverband (samenwerkingsregeling) van 72 gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het bedrijf verleent automatiseringsdiensten aan de deelnemende gemeenten en andere overheidsinstellingen en heeft nu 140 mensen in dienst.

Er zal worden getracht zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Voor 85 mensen krijgt dit vorm door plaatsing binnen Raet dan wel Data-B Mailservice, een gezamenlijke dochter van Cevan en Lijnco Beheer, terwijl de deelnemende gemeenten hebben verklaard zich zoveel mogelijk in te spannen voor herplaatsing van de rest van het personeel binnen de gemeenten via een voorrangsbeleid.

Het algemeen bestuur van Cevan heeft een voorstel tot overneming en beëindiging van de gemeenschappelijke regeling van het dagelijks bestuur geaccepteerd. Het is de bedoeling dat een en ander per 1 januari 1992 zijn beslag krijgt.