PvdA'er De Visser zegt lidmaatschap van Kamer op uit protest

DEN HAAG, 29 AUG. Het PvdA-Kamerlid P. de Visser heeft gisteravond zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer opgezegd. Hij verlaat de fractie uit onvrede over de houding van zijn partij in het debat over de WAO-plannen van het kabinet en de formele ontkoppeling van lonen en uitkeringen.

Het Kamerlid F. Moor heeft aangekondigd het parlement te zullen verlaten als de PvdA op een speciaal congres in oktober de houding van de fractie goedkeurt. De voormalige voorzitter van de vakbond AbvaKabo en huidig raadslid van de PvdA in Rotterdam, J. van der Scheur, heeft ook laten weten zijn lidmaatschap van de PvdA op te zeggen als het partijcongres in oktober instemt met de koers van de fractie.

De Visser was gisteravond in de Tweede Kamer de enige in de PvdA-fractie die tegen de plannen van het kabinet stemde. Hij nam na de stemmingen geëmotioneerd afscheid van vice-premier Kok, schudde hem de hand en legde vervolgens een korte verklaring af. “Dit kabinet moet weg, deze plannen zijn asociaal”, aldus De Visser. Hij blijft voorlopig nog lid van de PvdA tot het speciale congres in oktober, dat volledig is gewijd aan het sociale-zekerheidsstelsel. Hij kondigde aan de PvdA te zullen verlaten als zijn visie door de congresleden van de PvdA wordt afgewezen. “Ik verzet me tegen de koers van de fractie”, zei De Visser met trillende stem. “Ik heb groot verdriet, ik voel me rot.”