Opschudding over Duits ziekenhuis

BONN, 29 AUG. In het beroemde Charité-ziekenhuis in Oost-Berlijn zouden in de late jaren tachtig met patiënten strafbare handelingen zijn gepleegd om aan organen voor transplantaties te komen. Ook zouden er hormoon-experimenten met kinderen en hormoon-behandelingen van topsporters hebben plaatsgehad. Het Berlijnse openbaar ministerie onderzoekt dergelijke verwijten, die eerder deze week voor de Duitse televisie werden uitgesproken.

De kwestie krijgt grote aandacht in de Duitse media, waarin het ook heet dat het Charité-ziekenhuis, waar ooit Nobel-prijswinnaar Robert Koch werkte, in de vroegere DDR geheel in de greep was van de staatsveiligheidsdienst (Stasi). De voorzitter van de Berlijnse artsenvereniging, Huber, heeft de verwijten aan het ziekenhuis al als “de top van een ijsberg” gekwalificeerd. Zijn vereniging zou over informatie beschikken waaruit blijkt dat in andere ziekenhuizen in de voormalige DDR “vergelijkbare mensonwaardige praktijken” voorkwamen. Onder meer zouden in de Charité, bijvoorbeeld bij een aantal met naam bekende gevallen in 1988, bij ernstig zieke maar nog levende patiënten, organen voor transplantatie zijn verwijderd.

Namens de leiding van de universiteitskliniek heeft professor Harald Mau gisteren op een persconferentie ontkend dat er ooit hormoon-experimenten zijn ondernomen. “Daartoe was slechts de Hochschule für Körperkultur bevoegd”, zei hij. Mau zei niet te weten of Charité-medewerkers daar aan zulke experimenten hadden meegedaan.

Soms - zoals mogelijk ook in het geval van vier overleden patiënten in 1988 - waren nog bij hun leven organen verwijderd, zei Mau, die zelf destijds nog niet tot de leiding van het ziekenhuis behoorde. In de vroegere DDR bestond op dit gebied geen duidelijke rechtszekerheid, zei hij, als potentiële orgaan-donors golden patiënten die wachtten op “een zekere en spoedige dood”.