Kort geding over kunst op kerkhof

AMSTERDAM, 29 AUG. Het geschil over een beeldententoonstelling bij de hervormde kerk in Kortenhoef is uitgelopen op een diepgaand conflict tussen de twee kerkgemeenschappen die van de kerk gebruik maken. Gisteren diende de kwestie in kort geding voor de vice-president van de Amsterdamse rechtbank.

Inzet van de ruzie is de tentoonstelling voor blinden en slechtzienden die de Oecumenische Streekgemeente (OSG) jaarlijks in en rond de kerk organiseert. Daarbij werd een kunstwerk, bestaande uit tien transparante bloemkelken, opgesteld op een strook gras bij de begraafplaats, tot woede van de dorpsbewoners die het in de nacht van 13 op 14 augustus elders neerplantten.

De wijkgemeente vindt dat de OSG zich ten onrechte aan een voor de kerk geldende beheersovereenkomst heeft onttrokken. Die overeenkomst werd in 1982 gesloten na een scheuring in de kerkgemeenschap. Sindsdien is volgens de raadsvrouwe van de OSG “een sfeer van haat” gegroeid, waardoor de OSG de medewerking aan de overeenkomst opschortte. De president is gevraagd te oordelen over de rechtmatigheid van deze eenzijdige opschorting. De advocate memoreerde verder dat in de nacht van 17 op 18 augustus een ander beeld, dat al langer bij de kerk stond, werd vernield. Zij sprak van “een beeldenstorm”.

Uitspraak 5 september.