Kleine winststijging voor De Boer

De Boer Winkelbedrijven (111 supermarkten, 116 drogisterijen en 64 slijterijen) heeft dit jaar in de eerste 28 weken een netto winst geboekt van ruim 13 miljoen gulden of 3,36 gulden per aandeel.

Vorig jaar werd in die tijd bijna dezelfde winst geboekt of 3,29 gulden per aandeel. Voor geheel 1991 verwacht De Boer een resultaat dat ten minste gelijk zal zijn aan dat van 1990 (27,46 miljoen gulden of 6,86 gulden per aandeel).

De omzet nam in de verslagperiode toe van 658,63 miljoen gulden tot 714 miljoen gulden, maar het bedrijfsresultaat daalde van 19,37 miljoen tot 19,23 miljoen gulden. Op alle drie de markten waar De Boer werkzaam is nam het marktaandeel toe. Formulewijzigingen hebben daaraan vooral hun bijdrage geleverd. De kosten daarvan en aanloopkosten van versnelde uitbreiding van het aantal drogisterijen resulteerden in een stijging van de totale kosten met 13 procent van 104,45 miljoen tot 118,37 miljoen gulden.