Javamens

Met uw artikel "100 jaar Javamens (W&O 15-8) ben ik het in twee opzichten niet eens:

1. De bijgevoegde tekening van de Javamens is m.i. te modern-menselijk. Bovendien geen vuistbijl zoals getekend. De Javamens is een voorloper van de Neanderthalmens, de ijstijdmens van Europa, die zoals achteraf bleek, ook over grote delen van Azië verspreid was. De "Neanderthaler' (Homo sapiens neanderthalis) had een gedrongen, bijna aapachtige skeletbouw (hoofd diep tussen de schouders gezonken, door de plaatsing van het achterhoofdsgat in de schedel naar achteren een naar voren stekend hoofd), was bovendien zwaar behaard. Het is niet aannemelijk dat de voorganger er modern-menselijker zou hebben uitgezien.

2. Dat de stammoeder van de mens een zwarte Eva zou zijn is onjuist, althans niet te bewijzen. De eerste moderne mens - de Cro-Magnonmens - kwam uit Afrika, was blond, blank en had blauwe ogen. Zijn rechtstreekse afstammelingen leefden - behalve in het Atlasgebergte in Marokko ook op de Canarische eilanden. Daar werden ze door de Spanjaarden in de 15e en 16e eeuw uitgeroeid.

De "andere' Afrikamens was de "bosjesman', die over geheel Afrika was verspreid, was niet zwart maar is lichtbruin tot gelig van huidskleur.

De "zwarte' mens ontwikkelde zich ¢4 20.000 jaar geleden in Achter-Indië en verspreidde zich naar het westen naar Afrika en naar het oosten in de Stille Oceaan (Melanesië). De "zwarte' man (de neger) is dus een laatkomer in Afrika. "Eva' kan dus niet zwart zijn geweest! Naschrift redactie. Zwarte Eva is de denkbeeldige oermoeder van alle mensen die door moleculair biologen werd geconstrueerd op grond van erfelijk onderzoek aan het menselijk mitochondrion. De geografische verspreiding van bepaalde kenmerken op het mitochondrion, die uitsluitend via de moeder overerft, brachten de onderzoekers ertoe de oermoeder in Afrika te situeren. Over de huidskleur van deze "zwarte Eva' valt weinig te zeggen.