Javamens (2)

In het artikel "100 jaar Javamens' worden enkele namen genoemd van onderzoekers die zich intensief hebben bezig gehouden met de paleo-anrtopologie in het voormalig Nederlands Oost-Indië, in het bijzonder Java.

Het viel mij op dat met geen woord werd gerept van dr. Stein Callenfels, een legendarische figuur in onze voormalige koloniën die vrijwel iedereen in de Oost van naam kende vanwege zijn onderzoekingen, lezingen en voordrachten. Bovendien had de man een enorme omvang en een eetlust die zijn weerga niet kende.

Dr. Stein Callenfels was meen ik oorspronkelijk bestuursambtenaar en later paleo-antropoloog. Ik heb deze zeer bijzondere man enkele malen als passagier met de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) meegemaakt.

    • M.T.J. Berlage