In de goot

Iedereen is weer tevreden. Met ingang van aanstaande zondag 1 september is het “uitvoeringsplan bestrijding overlast honden” in het Amsterdamse centrum van kracht. Voortaan kan de hond slechts aangelijnd worden uitgelaten (boete bij overtreding 25 gulden).

Belangrijker nog: Amsterdam bindt eindelijk serieus de strijd aan tegen de hondepoep. Alleen de goot mag nog worden gebruikt. Is de poep elders terechtgekomen (boete 35 gulden) dan dient de eigenaar van de hond het zaakje onmiddellijk te verwijderen. In verband daarmee is de eigenaar verplicht “een doeltreffend opruimmiddel” bij de hand te hebben (boete 25 gulden).

Daarbij bestaat de keuze uit een schep (“...met een schepoppervlakte van ten minste 100 vierkante centimeter”) dan wel een voorwerp dat door een gemeentelijk keurmerk herkenbaar is als een geschikt opruimmiddel. Het opruimzakje “I ß6 my dog” is zo'n gemeentelijk goedgekeurd middel. De drieduizend hondenbezitters in het centrum die hondenbelasting betalen, krijgen zo'n zakje thuisgestuurd. Laat niemand dus beweren dat de gemeente werkeloos toeziet dat de stad langzaam wordt volgepoept.

Eerder werd al opgetreden tegen de pitbull. Op de openbare weg moet de kaakpartij van deze hond stevig op elkaar geklemd worden gehouden door middel van een muilkorf. Het beleid functioneert naar ieders tevredenheid: het is voor veel mensen een prettig idee dat er iets gebeurt en de meeste pitbull-bezitters laten het klemtuigje voor wat het is.

Evenzo de nieuwe verordening. De hondenbezitter moet het wel heel bont maken (hond loopt los, poept midden op het trottoir, opruimmiddel thuis laten liggen) wil de maximale boete van 85 gulden van toepassing zijn. De prijs van drie cd's. Bovendien is de pakkans gering. De naar schatting zesduizend honden in het centrum (en het tienvoudige in de gehele stad) worden gecontroleerd door vier reinigingsagenten.

Is de nieuwe regel een nieuwe collectieve illusie? Voetgangers en rolstoelrijders kunnen het de komende maanden eenvoudig testen. De waarheid ligt op straat.

    • Steven Adolf